SEO/BirdLife demana la paralització de les obres del canal Segarra-Garrigues de Lleida

Penjat el 20 de desembre de 2007, per ecologistes

 i l’ampliació de les zones protegides en aquestes comarques

  • Després de la sentència publicada ahir pel Tribunal de Luxemburg contra el projecte de regadiu

SEO/BirdLife exigeix la paralització cautelar de les obres fins que es reconsideri tota l’actuació i la Comissió Europea certifiqui la seva adequació a la legislació comunitària. Aquesta condemna se suma a una altre rebuda també per Espanya el mes de juny d’aquest any, per no haver declarat suficients Zones d’Especial Protecció per als Ocells (ZEPA), particularment a Catalunya, pel què SEO/BirdLife exigeix a més a més, la revisió i ampliació de les ZEPA dels secans de Lleida.

SEO/BirdLife va interposar l’any 2001 una queixa davant de la Comissió Europea per l’impacte de l’ampliació del regadiu a Lleida derivat de la construcció del canal Segarra-Garrigues, que amenaçava greument la supervivència de varies espècies d’ocells esteparis en perill d’extinció a Catalunya, com el sisó, la ganga o l’alosa becuda, entre moltes altres. A més a més, la queixa assenyalava la insuficient protecció de l’hàbitat d’aquestes espècies a Catalunya, per a les què no existien suficients zones protegides. 

Davant la contundència dels arguments de SEO/BirdLife i les males respostes proporcionades per la Generalitat de Catalunya, la Comissió Europea va decidir obrir un procediment d’infracció a Espanya. Després d’anys de justificacions i declaració posterior però insuficient de zones ZEPA a l’àrea d’influència del canal Segarra-Garrigues, la Comissió va portar a Espanya davant del Tribunal de les Comunitats Europees de Luxemburg. Fa uns mesos es va celebrar la vista oral i a l’abril es van fer públiques les conclusions de l’advocada general.

Espanya ha de complir amb els requisits imposats en aquesta sentència per tal de complir de forma clara amb les Directives europees ambientals, fet que assegurarà la conservació de les espècies estepàries a Catalunya. La sentència condemna Espanya per autoritzar el projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues, a Lleida, ja que amb aquesta aprovació el Regne d’Espanya ha incomplert la obligació que l’incumbeix en virtut de l’article 4, apartat 4, de la Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació dels ocells silvestres, d’adoptar les mesures adequades per a evitar els danys prohibits a les zones afectades per aquest projecte, que haurien d’haver estat classificades zones d’especial protecció .

Davant de la sentència del tribunal de Luxemburg SEO/BirdLife, exigeix al govern de Catalunya la paralització immediata del projecte i les obres en marxa del Segarra-Garrigues, fins que la Comissió Europea disposi que les mesures adoptades són correctes per assegurar la conservació de les espècies estepàries en l’àmbit del projecte de regadiu. A més a més, exigeix, per a donar compliment a la sentència, que es revisin les ZEPA designades i s’ampliïn d’acord amb les zones proposades per aquesta organització en les al·legacions a la declaració de zones de la Xarxa Natura 2000 aprovades al setembre de 2006 per a tota Catalunya, en les què SEO/BirdLife deixava clar que les ZEPA estepàries declarades no protegeixen suficientment les poblacions d’ocells esteparis a Catalunya, d’acords amb els coneixements dels experts en aquestes espècies.

SEO/BirdLife està elaborant un informe sobre l’estat actual de l’avifauna estepària a Catalunya, l’evolució de les seves poblacions en l’entorn del projecte Segarra-Garrigues, l’incompliment de la DIA (Declaració d’Impacte Ambiental) aprovada pel projecte i les irregularitats sorgides amb posterioritat, com és el fet d’haver presentat a informació pública el projecte del pantà d’Albagés en 2007, quan hauria d’haver estat inclòs en el projecte de regadiu Segarra-Garrigues l’any 2001 tal i com SEO/BirdLife va denunciar en el seu moment. És simptomàtica del deficient estat de conservació d’aquesta fauna estepària , l’extinció l’any 2006 de l’alosa becuda (Chersophilus duponti), una espècie mediterrània de distribució restringida a la península Ibèrica i al Magreb.