S'obre un expedient sancionador a l’Ajunt. de Cornudella de Montsant per una rompuda il·legal al b

Penjat el 29 de gener de 2008, per ecologistes

El Departament de Medi Ambient obre un expedient sancionador a l’Ajuntament de Cornudella de Montsant per una rompuda il·legal al barranc de La Gritella.

La denúncia que va presentar el GEPEC-EdC a principis de Febrer de 2007 s’ha traduït en l’obertura d’un expedient sancionador contra l’Ajuntament de Cornudella, per la rompuda il·legal i creació d’una pista forestal no autoritzada al barranc de La Gritella, dins d’un espai protegit.

 L’actuació municipal va tenir lloc al bell mig del barranc de La Gritella, a la vora del qual s’hi va destruir el bosc autòcton existent i s’hi va obrir, sense els permisos preceptius del Departament de Medi Ambient, una pista que permetia connectar el camí que circula vora el pantà de Siurana amb la capçalera d’un barranc que, per les dificultats d’accés, s’havia mantingut fins llavors com una zona feréstega, de gran interès fluvial, floral, faunístic i paisatgístic, amb diverses espècies protegides (com l’àliga daurada i l’àliga cuabarrada) i afectat de ple pel Pla d’Espais d’Interès Natural i pel futur Parc Natural del Montsant.

A banda de la gravetat dels danys ocasionats per la rompuda i per la destrucció directa del bosc de ribera, l’obertura de pistes il·legals en entorns naturals ben conservats suposa indirectament la degradació gradual de la zona, doncs aquestes pistes que no compten amb els preceptius estudis d’impacte ambiental i permeten l’accés motoritzat i una sobrefreqüentació que el medi no pot absorbir.

L’accés motoritzat a través d’aquestes pistes ja implica en sí mateix una pertorbació del silenci i la bellesa de l’entorn, i no només es tradueix en soroll i fum, sinó que produeix una erosió molt important del terreny i un risc d’accident seriós en cas de topada amb algun animal o amb excursionistes que hi accedeixen desconeixent que es tracta d’una pista il·legal d’accés no controlat.

I mai oblidem que l’accés no controlat pot originar incendis, molt més difícils de detectar i molt més complicats de combatre per les característiques feréstegues de la zona.

L’obertura il·legal d’accessos al medi natural sovint porta també associat un interès particular en obtenir un benefici no regulat del bosc, ja sigui mitjançant captacions il·legals d’aigua, furtivisme, recol·lecció d’espècies vegetals protegides, abocaments de residus, i altres activitats amb dubtosa finalitat.

En el cas del barranc de La Gritella, també denunciàvem, per enèsima vegada, l’existència d’una conducció il·legal d’aigua. Si més no, ens mostrem satisfets per l’obertura de l’expedient sancionador tot i que voldríem saber si, a més, l’Ajuntament serà obligat a la resta de peticions que fèiem avinents en la denúncia:

– El tancament immediat de la pista per evitar que circuli cap vehicle motoritzat.

– L’eliminació dels residus existents (plàstics, ferros rovellats, pots de pega …) i la seva valorització adequada en una deixalleria.

– L’adequació de la canalització al paisatge i a l’espai d’interès natural per o­n transcorre, tot utilitzant les millors tècniques disponibles, que no siguin ni agressives ni amb maquinària pesada.

– La reubicació dels conductes de PVC i PT que es fan evidents al llarg de tota la vall i fins i tot pel mig del riu, que mostren un estat d’abandó i de desídia que l’espai no mereix.

– La reforestació immediata de la pista amb plantes autòctones.  

Esperem que la sanció serveixi per a advertir a altres Ajuntaments que obren pistes de forma il·legal o que permeten fer-ho a particulars, com tenim constància que passa a altres poblacions de muntanya, amb exemples ben recents a Vimbodí i Montblanc dels quals n’estem estudiant la pertinent denúncia.