Comunicat de premsa de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya (CANC)

Penjat el 19 de febrer de 2008, per ecologistes

D’aquí a una setmana farà un any que la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya (CANC) va presentar, amb l’aval de la majoria d’ajuntaments i consells comarcals de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona, una proposta de resolució contra la ubicació de l’ATC (cementiri nuclear) a Catalunya al Parlament que ens representa. ICV i ERC van manifestar que assumirien la seua presentació oficial.

Tres mesos després, i després d’una petició pública en una assemblea de la CANC a Móra d’Ebre, aquests partits presentaren el text de la proposta al registre parlamentari.

Des de llavors, se’ns ha dit diverses vegades que la proposta que s’han compromès a votar ICV, ERC i CiU es votaria en tal o tal sessió plenaria, essent avui el dia que la promesa no s’ha complert.

Hem esperat molt ja, fins al punt que comencem a dubtar que cap grup del parlament tingui interés real a votar aqueswta proposta que tancaria el pas al cementiri nuclear.

La nostra paciencia, i la de la gent del nostre territori, té un límit i s’hi està arribant. No podem esperar més, ja que, mentre es decideix si es vota o no es vota la proposta de resolució, el govern central que surti de les eleccions que hi ha convocades pot acelerar el procés i ens podem trobar amb el cementiri nuclear instal·lat.

Cridem els parlamentaris a acelerar un tràmit ja massa llarg i a votar, a poder ser, abans de les eleccions la proposta de resolució que rebutja el cementiri nuclear. De no ser així, ens veurem obligats a prendre mesures de pressió més contundents que aquest comunicat.