EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA ANUL·LA L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL DE BASF A

Penjat el 6 de març de 2008, per ecologistes

En els darrers anys hem assistit a una polèmica amb l’empresa Basf española s.a (Basf en endavant), concretament en relació a la torxa i a l’ampliació de l’activitat amb un "site" d’empreses ubicat a la mateixa planta, pel que es destinà 2,5 milions d’euros de subvencions públiques.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA ANUL·LA L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL DE BASF A PETICIÓ DEL GEPEC-EdC
Enviat per: Admin a 06 mar 2008 – 01:53
industria quimica 
Tot i les sol.licituds i peticions presentades, la Direcció General de Qualitat Ambiental va preferir donar la raó a l’empresa per sobre els interessos dels ciutadans que volen un major respecte al medi ambient.

http://mediambient.gencat.net/cat/empreses/iiaa/resolucions_ambientals/TA20020006.pdf atorgava a Basf autorització ambiental per l’activitat de fabricació de productes químics.

Aquesta resolució va ser recorreguda pel Grup d’Estudis i Protecció dels Ecosistemes del Camp-Ecologistes de Catalunya(GEPEC-EdC) al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que recentment va dictar sentència anulant aquella resolució. Aquesta sentència, notificada la setmana pasada, estima el recurs interposat pel GEPEC-EdC contra l’atorgament de autorització ambiental a l’establiment que l’empresa Basf té a Tarragona, dedicat a la fabricació de productes químics.

La sentència resol que Basf perdi l’autorització ambiental i al no disposar-ne hauria d’aturar les seves activitats fins que no n’aconsegueixi una de nova. En aquest sentit el GEPEC interesarà en tràmit d’execució de sentència l’aturada de l’activitat.

L’autorització de la Generalitat, ara anul·lada, considerava que l’establiment de Basf complia tots els requisits ambientals, pel que les seves activitats no suposaven un perill pel medi ambient, però la sentència del Tribunal Superior de Justícia ens diu que en realitat aquesta autorització no tenia en compte tots els riscos que genera l’establiment.

Les raons per les quals el Tribunal Superior de Justícia ha adoptat aquesta decisió són les següents:

1. CONTAMINACIÓ SÒL.- El sòl o­n s’ubica la Basf està contaminat per la seva pròpia activitat i no s’han pres mesures per garantir la seva protecció ni la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat. No s’ha presentat el preceptiu estudi hidrogeològic, d’acord amb el que disposa la Llei 3/98.

2. EFECTE EN CADENA.- Els informes sobre seguretat i prevenció d’accidents greus no tenien en compte totes les instal·lacions de l’establiment i no es va poder valorar que es descartès el risc d’accident greu. Possible efecte dominó.

3. TORXES.- Ús excesiu, previstes per emergències però d’abús cotidià. A més, la resolució autoritzaba sis mesos de funcionament sense cap mena de control d’emissions (Cabalímetres en continu).

4. SOROLL.- El site de Basf es troba a menys de 200 metres de La Canonja i no es justifica que no es provoqui contaminació sonora sobre els veïns.

5. L’Avaluació d’Impacte Ambiental ho ha de ser en la totalitat de l’activitat, no sols en una part.

Complert el termini d’adequació a la llei 3/98 que va acabar el 2007, i amb aquesta anulació Basf es troba en l’actualitat sense autorització ambiental. Això constitueix, al menys una infracció molt greu.

DEMANEM:

— LA CLAUSURA DE L’ACTIVITAT MENTRE NO S’ADEQÜI A LA NOVA NORMATIVA

— QUE SANCIONIN A BASF AMB UNA MULTA DE 90.000 Euros

— QUE SUBSTITUEIXIN LES TORXES PER NOVES TECNOLOGIES

GEPEC-EdC considera que aquesta sentència suposa una fita històrica que representa un pas endavant en la protecció del medi ambient al Camp de Tarragona. També demanarem al Departament de Medi Ambient i Habitatge que faci respectar el contingut de la sentència, l’extengui a casos anàlegs, i aturi l’activitat industrial de Basf.

Per tant i en conclussió el GEPEC-EdC subratlla:

No ens sorprendria un efecte en cadena al site de Basf. El Conseller Espadaler va regalar un xec en blanc a Basf per a contaminar al seu gust. Es va optar per unes torxes havent millor tecnologia disponible segurament per l’opacitat del sistema. Basf es una empresa al marge de la llei d’autorització ambiental. Basf s’apropia de la nostra qualitat de vida i a canvi no compleix ni els minims de la llei d’intervenció integral de l’administració ambiental. Basf contamina i crea un risc d’accident greu i li regalem 2,5 milions d’euros.