LA COORDINADORA ANTICEMENTIRI NUCLEAR DE CATALUNYA (CANC) OBTÉ UNA GRAN VICTÒRIA. EL PARLAMENT D

Penjat el 11 de març de 2008, per ecologistes

La proposta de resolució (Tram. 250-00289/08) presentada pels grups parlamentaris d’ICV-EUiA i ERC va ser admesa a tràmit el passat 17-07-2007, i avui dimarts 11 de març de 2008 ha estat debatuda i APROVADA per la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, amb els vots a favor de CiU, ERC i ICV-EUiA, i els vots contraris del PSC i PP

La proposta de resolució que diu textualment “El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a la possible instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat per a residus nuclears a les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp i, per extensió, a tot el territori de Catalunya.”, s’ha aprovat avui dimarts 11 de març en el marc de la sessió de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost. A favor de la proposta de resolució hi ha votat els grups parlamentaris de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, i Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa; en contra hi ha votat els grups parlamentaris del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular; s’ha abstingut el grup mixt.

Des de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya ens felicitem per l’aprovació d’aquesta proposta de resolució contraria a la possible instal·lació d’un cementiri nuclear a Catalunya.  Donem les gràcies a CiU, ERC i IC-V-EUiA per haver defensat la proposta de resolució que recull i reconeix la voluntat dels 50 ajuntaments, 7 consells comarcals (veure taula i mapa), entitats, organitzacions agrícoles, sectors econòmics de la construcció i del turisme, sindicats, partits, ciutadans, i una amplia majoria de la societat de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona que han manifestat al llarg dels darrers anys el seu rebuig a acollir aquesta instal·lació. No voldríem deixar de felicitar les intervencions en la Comissió d’Economia Finances i Pressupost dels representants polítics territorials Carles Pellicer (CIU), Sergi de los Rios (ERC) i Daniel Pi (ICV-EUiA), en la defensa del territori de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona.

També volem manifestar el descontent de la CACN amb el PSC, PP i Ciutadans que han preferit anteposar els interessos polítics i econòmics del lobby nuclear a la voluntat popular.

Remarquem el caràcter històric de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, ja que és la primera vegada que el Parlament de Catalunya es pronuncia a favor d’una iniciativa contra la industria nuclear.

Demanem a ENRESA i AMAC que deixin d’interferir en el nostre territori a la recerca d’un emplaçament per al cementiri nuclear, que respectin la voluntat del Parlament i del territori de Catalunya, i acceptin la realitat democràtica que la ciutadania i les institucions ha manifestat de manera clara i rotunda contra aquesta instal·lació.

Demanem a la Comissió Interministerial (creada de manera expressa per a establir els criteris que ha de complir l’emplaçament triat per la seva instal·lació i el procediment per a la tramitació de les sol·licituds per acollir el futur magatzem), que prengui bona nota d’aquest posicionament. Igualment al Govern de l’Estat, i concretament al seu President, que han reiterat el compromís de no imposició i han condicionat la decisió a que existeixi un ampli consens en territorial i institucional per acollir aquesta instal·lació. A Catalunya queda demostrat que no hi ha consens territorial ni institucional.

També volem manifestar que les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona estan pagant, en escreix, la hipoteca que representen les instal·lacions nuclears, i que un cementiri nuclear no faria res més sinó que agreujar aquesta situació territorial.

Entenem l’aprovació d’aquest proposta de resolució com un primer pas per treballar en l’exigència d’un pla de tancament progressiu i ordenat, però immediat, de les centrals nuclears situades a Catalunya. Així mateix, entenem que aquest rebuig demostrat avui pel Parlament de Catalunya desbarata les estratègies del lobby nuclear que recerca, en la implantació d’un cementiri nuclear, l’argument per a continuar exigint més centrals, al·legant que el problema dels residus ja estaria resolt. El problema dels residus nuclears no té solució (amb la construcció del cementiri l’únic que es pretén es concentrar-los en un únic punt), i no es pot planificar un cementiri nuclear si abans no hi ha un pla de tancament de les instal·lacions que produeixen els residus que permeti quantificar quina quantitat de residus es la que s’hauria d’emmagatzemar. No es pot resoldre la gestió de residus si abans no se’n determina la quantitat exacta. Per tant reclamem que no es construeixin noves centrals nuclears, i que es redacti el pla de tancament progressiu i ordenat, i immediat de les centrals nuclears.

Amb l’aprovació d’aquesta proposta queda clar que el futur econòmic, mediambiental i social del territori no passa per la instal·lació d’un cementiri de residus nuclears.