Nota de premsa de SEO i GEPEC-EdC

Penjat el 14 de març de 2008, per ecologistes

Referèndum dirigit i condicionant, a Horta de Sant Joan per a comprometre a la població amb un parc eòlic amb greus impactes sobre la fauna i el paisatge als Pesells

La serra dels Pesells va quedar inexplicablement fora de la Xarxa Natura 2000 i ara es torna a plantejar un nou impuls, en forma de consulta popular i de forma inadequada, per a construir-hi una planta generadora d’energia eòlica de conseqüències molt negatives pels greus impactes sobre espècies amenaçades i el paisatge.

Les espècies de fauna i flora afectades són úniques, alguns grans rapinyaires en perill d’extinció o en situació crítica com: l’àguila cuabarrada, el milà reial o l’aufrany; o sensibles com: l’àguila daurada, l’aligot comú, l’astor, el mussol comú o l’àguila marcenca. D’altres espècies que es veuran afectades són: voltors, xoriguers, ducs i gamarussos, així com també diverses varietats de plantes molt rares o en franca regressió, que es veurien afectades per la construcció de les infraestructures associades com els accessos als aerogeneradors.

La proximitat als Ports i el paper de corredor biològic entre aquests i la Reserva Natural d’Algars, donen als Pesells un valor ecològic de primers ordre que seria vulnerat de forma clara pels molins eòlics. L’estudi d’impacte ambiental (EIA) en què aquest projecte es recolza presenta greus deficiències que no permeten avaluar l’impacte real de projecte.

D’altra banda l’impacte visual seria gravíssim, per la ubicació del parc. S’ha de tenir en compte que l’enclavament del projecte es troba en un paratge de gran bellesa que conforma un gran conjunt paisatgístic que ha permès el desenvolupament del sector hoteler i de serveis de la zona, a través del turisme. Per la qual cosa aquest projecte afectaria de forma greu al desenvolupament econòmic del poble i comarca, apart d’atemptar contra el patrimoni ambiental, cultural i històric que influeix en la qualitat de vida dels ciutadans.

La convocatòria d’aquesta consulta és irregular i antidemocràtica, s’ha fet precipitadament i condicionant la resposta. Tot plegat fa que la població no tingui temps d’informar-se i reflexionar tenint en compte tots els aspectes importants sobre la repercussió del projecte.

La comunicació de l’alcalde d’Horta, lliurada a la població, presenta una coacció econòmica i una falsedat legal doncs el conveni de col·laboració entre l’empresa i el municipi no pressuposa el compromís d’instal·lació dels aerogeneradors, pel que el municipi no pot ser denunciat ni obligat a pagar res si la planta acaba no construint-se.

La pregunta de la consulta és demagògica, desinformadora i un insult a la intel·ligència dels ciutadans.

Les entitats signants d’aquesta nota de premsa, SEO/BirdLife i GEPEC-Ecologistes de Catalunya, demanem:

– Que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya inclogui la serra dels Pesells dins la Xarxa Natura 2000,  a partir de dades faunístiques i botàniques objectives, eliminant tota possibilitat d’ubicació d’elements perillosos per a la fauna que hem citat, com ho és aquesta planta eòlica.

– Que si es vol realitzar una consulta popular es faci amb les garanties d’objectivitat democràtica i d’acord amb la legislació vigent al respecte, o que les autoritats de la Generalitat (Departament de Governació i Delegació de Govern a les Terres de l’Ebre) desautoritzin i prohibeixin aquest procés plantejat de manera tan irregular.

Un projecte i un procediment irregular no justifiquen la destrucció d’espècies amenaçades i d’altres emblemàtiques (arbres mil·lenaris), ni malmetre un paisatge que representa el màxim valor patrimonial i oportunitat econòmica de futur d’Horta i el seu entorn.