Ecologistes de Catalunya demana el cessament immediat del CSN

Penjat el 6 d'abril de 2008, per ecologistes

 

La darrera fuita radioactiva de la central nuclear d’Ascó i la ocultació d’informació als ciutadans obliga un cessament fulminant dels membres CSN

L’incident nuclear provocat per una fuita radioactiva a la Central Nuclear d’Ascó que s’ha donat a conèixer a la llum pública gràcies a la denúncia del grup ecologista GREENPEACE demostra, una vegada més, que tant el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) com la política nuclear del Govern (amb els corresponents aparells de seguretat i informació) està caducada i no s’avé a la realitat.

Una vegada més, ha tingut que ser la societat civil, en aquest cas a través de GREENPEACE, qui hagi informat en primera instància d’un incident nuclear greu amb possible repercussió a la salut de les persones. Ni el CSN (que ha reconegut en un comunicat patètic i forçat per les circumstàncies que coneixia els fets des de l’octubre del 2007) ni tot l’aparell informatiu “oficial” dissenyat en el Pla d’Emergència Nuclear (amb la implicació dels municipis) ha fet la tasca que li corresponia d’informar puntualment dels fets a la ciutadania que ha esdevingut subjecte passiu i afectat i que ha estat objecte de la privació d’un dels seus drets més fonamentals i constitucionals com és el de la informació.

L’actitud del CSN i del propi Govern (tant del Central com el de Catalunya) així com la de les diverses administracions implicades (les municipals també) ha estat més pròpia de la del règim dictatorial passat que hauria d’estar obsolet i oblidat.

La ocultació d’informació dels greus fets ocorreguts deixa a l’incertesa més profunda als ciutadans que no saben les repercussions que la fuita pot tenir, ha tingut o tindrà sobre la seva salut i els seus bens. La informació mai crea alarma si és fa tal i com correspon. El silenci si que és alarmista.

Per tot plegat, esperem que hi hagi repercussions i reaccions immediates des del Govern Central, del Congrés de Diputats del Govern i del Parlament de Catalunya (legítim representant dels ciutadans). El cessament fulminant de tots els membres del CSN és la primera i més urgent. S’imposa també la revisió immediata de tota la política nuclear, del Pla d’Emergència i el tancament de les cafeteres nuclears.