GEPEC-EdC s’oposa a la cessió d’aigua dels pous de Reus

Penjat el 7 d'abril de 2008, per ecologistes

Tal i com vàrem anunciar quan el ple municipal de Tarragona va aprovar la cessió d’aigua dels seus pous, reiterem la nostra ferma oposició a transvasar ni un sol litre d’aquest recurs davant la cessió recentment aprovada pel ple municipal de Reus. Les raons són dos: per una banda la solidaritat amb el propi territori, i per una altra l’extrema vulnerabilitat dels aqüífers del Camp i l’estat lamentable dels embassaments de Siurana i Riudecanyes.

Seguim sense entendre el perquè d’aquestes “donacions”, més enllà del corporativisme polític dels Ajuntaments de Reus i Tarragona amb el govern català. L’aigua del Camp no pot tenir color, ni el causat per la contaminació industrial ni el causat pels interessos polítics. Si realment l’Ajuntament de Reus volgués ser solidari, hauria de començar pel propi territori, i cedir aigua a una colla de municipis que a dia d’avui ja tenen problemes d’abastament. Parlem, precisament, de municipis que es troben molt a prop dels embassaments de Siurana i Riudecanyes i que, paradoxalment, estan en una situació greu de dèficit hídric: Cornudella, Riudecols, l’Argentera, Duesaigües, etc…

L’estat dels embassaments de Riudecanyes i Siurana és deplorable. Segons la darrera actualització que publica l’ACA a la seva web (7 d’Abril de 2008), l’estat és el següent:
Embassament

Capacitat total (hm3)

Reserva actual (hm3)

Reserva actual (%)

SIURANA

12,22

2,15

17,63

RIUDECANYES

5,32

0,85

15,99

Si aquests embassaments es trobessin al sistema Ter-Llobregat ja s’hauria entrat a l’escenari d’excepcionalitat per manca de volum embassat des de fa molts mesos. Tanmateix, sembla ser que aquí els embassaments poden minvar fins a convertir-se en bassals eixuts sense que l’ACA prengui cap mesura al respecte. I a sobre hem de veure com la poca aigua neta que ens queda als pous es converteix per art de màgia en “excedentària”, i deixa a la vista el fantasma de la salinització per al proper estiu.

Ens preguntem perquè l’Ajuntament de Reus ha amagat durant molts anys a la ciutadania que els seus aqüífers estaven recuperats i eren excedentaris, i perquè no s’ha tornat aquest excedent als regants de l’Ebre. No serà que aquestes reserves es mantenien en secret per a poder compensar nous creixements urbanístics i industrials? De quina solidaritat està parlant l’equip de govern de l’Ajuntament, de la solidaritat silenciosa amb els promotors urbanístics i industrials? De la solidaritat amb un minitransvasament que ara sembla que s’ha convertit en una moneda de canvi per a bescanviar aigua per millores en les infrastructures d’abastament del municipi de Reus? De la solidaritat amb els regants de Riudecanyes que comparteixen l’explotació dels pantans de Siurana i Riudecanyes amb l’Ajuntament de Reus?

I on queda la solidaritat amb els ciutadans que volen que les seves rieres i mines siguin alguna cosa més que abocadors de runa i clavegueres a l’aire lliure? Potser seria més lògic, tot i que no entri en la lògica dels nostres governants, que el retorn de la “solidaritat” de Reus i Tarragona es veiés reflectida en una millora de les xarxes de sanejament, en la construcció de depuradores per a nuclis petits, en la restauració ambiental de les nostres rieres, i en moltes altres actuacions que contribuirien a que l’aigua dels aqüífers del Camp fos un recurs públic i abundant per a tots els municipis del Camp, i no només per aquells que aprofiten la situació actual de sequera amb oportunisme i per a assegurar-se el creixement econòmic dels propers anys amb més urbanitzacions, més polígons industrials i més activitats econòmiques que depenen d’un recurs fràgil, valuós i, sobretot, PÚBLIC, TRANSPARENT i INCOLOR.

Conclusió: Amb l’aigua que cediran conjuntament Tarragona i Reus (4,4 + 2,4 = 6,8 hm3) es podria omplir fins dalt el pantà de Riudecanyes i encara en sobraria per a Siurana. Pensem-hi…