COMUNICAT DE PREMSA SOBRE LA FUITA RADIOACTIVA DETECTADA A L’ENTORN DE LES CENTRALS NUCLEARS D’ASCÓ

Penjat el 17 d'abril de 2008, per ecologistes

LA COORDINADORA ANTICEMENTIRI NUCLEAR DE CATALUNYA (CANC) EXIGEIX LA PARALITZACIÓ DE LA CENTRAL NUCLEAR ASCÓ I FINS QUE NO S’ESCLAREIXI EL SUCCÉS DE LA FUITA DE PARTÍCULES RADIOACTIVES.

Davant els darrers successos notificats tant pel CSN com per l’ANAV que indiquen que la fuita de partícules radioactives ha estat com a mínim 100 cops superior al que s’havia notificat inicialment, i a la troballa, avui dimarts, de noves partícules, la CANC també demana que es depurin responsabilitats en el si del CSN que la seva demostrada ineptitud en les tasques assignades.

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) diu en la nota de premsa de 14 d’abril que l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV) va amagar deliberadament, al CSN i a la població, la informació que coneixia sobre el nivell de radioactivitat emesa, i va mentir en la reunió de la Comissió Local de Informació (CLI) que es va celebrar a Ascó el dia 9 d’abril, a la que s’havia invitat a als alcaldes de l’àrea nuclear d’Ascó amb representants de l’AMAC i de la Generalitat de Catalunya.

Ahir dilluns 15 d’abril CCOO va denunciar que les subcontractacions, la precarietat laboral i l’escassetat de recursos humans i materials va ser la causa de la fuita radioactiva, i que aquesta situació fa que el risc existent al conjunt de centrals nuclears que gestiona l’ANAV sigui ben present.

Avui dimarts 16 d’abril l’ANAV ha comunicat al CSN la detecció de noves partícules radioactives prop dels llocs on s’havien detectat altres partícules fins al dia d’avui.

Ahir l’ANAV va reconèixer que des que tenien coneixement de la fuita de partícules radioactives, van admetre la visita de 6 escoles.

Segons els manuals de la Societat Internacional de Protecció Radiològica, el nivell de radioactivitat emès per la Central Nuclear d’Ascó supera 100 vegades els nivells permesos en població infantil en un any.

Davant aquests fets CONSIDEREM

–          Que la fuita de partícules radioactives que està tenint lloc a la Central Nuclear Ascó I és d’una extraordinària gravetat.

–          Que la informació que arriba a la ciutadania és incompleta, confusa i tendenciosa en intentar minimitzar els efectes reals sobre la salut de les persones i el medi ambient.

–          Que l’ANAV continua primant els beneficis econòmics per sobre la salut dels/les treballadors/es, de la ciutadania, i del medi ambient.

–          Que l’ANAV, amb aquesta actitud continuada en el temps d’amagar l’abast dels riscos reals, no té escrúpols, doncs ha exposat als seus treballadors i a la població de la zona a un risc radiològic innecessari i indegut, i no ha evitat la visita d’alumnes de diversos col·legis. Tampoc ha informat adequadament als usuaris i gestors dels equipaments esportius que es troben a les portes del complex nuclear, on hi ha l’Escola Infantil de Futbol Comarcal i el Club d’Atletisme Ascó, on tot l’any hi practiquen esport nens/es i joves dels municipis de les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat.

–          Que l’ANAV, en manifestar que la radiació vessada no suposa cap perill per la salut, continua enganyant a la població encara a dia d’avui, ja que científicament està demostrat que totes les radiacions ionitzants tenen efectes sobre les persones per baixes que siguin.

–          Que els nivells de seguretat de les tres centrals nuclears instal·lades a Catalunya i gestionades per ANAV (Ascó I, Ascó II, i Vandellòs II), es troben en un estat deficient com ho demostra el fet que durant el 2007 entre les 3 centrals nuclears van acumular el 62’5% dels successos notificables, segons dades del Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

–          Que els processos d’avís i informació a la població estan en una situació precària, com ho demostra el fet que l’ANAV va mentir als alcaldes, a la Generalitat de Catalunya, al CSN, i a la població en general, en amagar un fet durant 6 mesos.

–          Que la ciutadania, davant de la gravetat del succés i de la alarma social que està generant, amb independència de l’abast i magnitud real de la radioactivitat i l’efecte sobre la població, ens trobem en una situació d’indefensió manifesta davant les instal·lacions nuclears, en no ser informats, ni en temps ni en forma, dels diversos successos notificables que tenen lloc a les centrals nuclears, així com per la inexistència d’un estudi epidemiològic que determini els nivells de salut pública dels ciutadans i ciutadanes dels territoris propers a aquestes instal·lacions nuclears.

–          Que la cultura de “la confiança mútua” entre nuclears i territori, emanada del programa COWAM ajusticiada per l’AMAC, és una autèntica fal·làcia.

Es per tot això que EXIGIM:

–          Al Govern de l’Estat, LA RETIRADA DE LA LLICENCIA D’EXPLOTACIÓ A L’ANAV I LA SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT DE LES TRES CENTRALS NUCLEARS (ASCÓ I, ASCÓ II, I VANDELLÒS II), fins que es donin explicacions urgents, transparents, contrastades i fiables, d’aquest succés tant greu que s’està dilatant en el temps, i fins que el CSN investigui a fons el succés i determini la font i quantitat exacta de les partícules emeses al medi ambient de tot l’episodi de contaminació radioactiva.

–          REALITZACIÓ, PER PART D’UN ORGANISME INDEPENDENT, DE PROVES RADIOLÒGIQUES A tots els/les treballadors/es de les centrals nuclears d’Ascó, els escolars que van visitar la nuclear des del mes de novembre de 2007, als usuaris de les pistes esportives municipals, així com a la població dels nuclis urbans propers.

–          La depuració de responsabilitats entre els gestors de les centrals nuclears (ANAV), més enllà de la destitució del director i del cap de protecció radiològica de la central.

–          Destitució dels consellers del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), per la seva ineptitud en les tasques que tenen assignades de vetllar per la protecció dels treballadors, la població i el medi ambient dels efectes nocius de les radiacions ionitzants, pel funcionament segur de les centrals nuclears, i per l’establiment de les mesures de prevenció i correcció enfront de les emergències radiològiques, qualsevol que sigui el seu origen. Cap d’aquestes tasques ha estat efectuada de manera correcta pel CSN.

–          Revisió dels Plans de Vigilància Radioactiva dins i fora de les centrals nuclears i de tots els protocols d’informació a la població, per tal de fer-los més eficients i més transparents.

–          REALITZACIÓ URGENT D’UN ESTUDI EPIDEMIOLÒGIC als territoris de l’entorn de les centrals nuclears.

–          Reformulació de la darrera revisió del CSN aprovada per PSOE, PP i CiU, que va quedar molt descafeïnada d’acord amb els plantejaments inicialment desitjables i que recercaven més eficiència i més transparència d’aquest organisme públic.

–          No prorrogar les llicències d’activitat de les tres centrals nuclears instal·lades a Catalunya (Ascó I, Ascó II, i Vandellòs II).

–          La implicació de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir el funcionament eficient i públic de la Xarxa de Control Radiològic de la Generalitat de Catalunya, recordant que fa anys es van retirar els aparells de medició de radioactivitat de tots els ajuntaments de l’entorn, liquidant així la possibilitat que els ciutadans coneguin la realitat radiològica del territori.controls radiològics, així com per vetllar per la salut dels ciutadans.

–          Com a primera mesura exigim que el Departament d’Educació erradiqui les visites d’escoles a qualsevol central nuclear, pel risc manifest que suposen per als nens i nenes.
 
I DEMANEM:

–          La reformulació o liquidació de les Comissions Locals d’Informació, ja que aquest afer en demostra la seva inutilitat per als fins previstos i només representen organismes propagandístics de la causa nuclear.

–          La reformulació o liquidació de l’AMAC (Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears), per passivitat que de manera reiterada ha demostrat en els diversos successos de les centrals nuclears.

–          Als Ajuntaments i Consells Comarcals de les àrees properes a centrals nuclears, que igual com han donat el seu suport unànime aprovant mocions contra la possible ubicació del cementiri nuclear, aprovin mocions per reclamar la realització d’un estudi epidemiològic així com la no prorrogació de les llicències d’activitat de les centrals nuclears.

COORDINADORA ANTICEMENTIRI NUCLEAR DE CATALUNYA (CANC)

Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona, 16 d’abril de 2008

MÉS INFORMACIÓ: Sergi Saladié, Tel. 657.84.31.72