El pou de Renau o l’aigua que no baixa pel Gaià

Penjat el 18 d'abril de 2008, per ecologistes

Ahir apareixia al DOGC la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua per la qual s’atorga a l’Ajuntament de Tarragona (EMATSA) la concessió d’aprofitament d’aigües subterrànies del pou de Renau, que serà transportada en vaixells a l’àrea metropolitana el proper mes de Maig. Ens preguntem perquè aquesta aigua suposadament “excedentària” no baixa pel riu Gaià i sí que baixarà pel Llobregat i el Besòs.

No es tracta d’una simple aportació puntual, temporal i d’emergència, sinó una concessió indefinida que permetrà a l’Ajuntament de Tarragona (a través d’EMATSA) obtenir-ne un benefici econòmic suculent, a canvi d’eixugar un dels millors aqüífers del Camp de Tarragona: el bloc de Gaià. La quantitat atorgada tampoc és puntual, ni temporal, ni d’emergència, sinó que arriba a l’esgarrifós valor d’un milió de metres cúbics anuals.

Mirant-ho de forma retrospectiva, ens preguntem perquè el Gaià baixa sec a partir de la presa de Repsol, i perquè aquesta aigua teòricament excedentària no ha estat aportada des de fa 40 anys per al cabal de manteniment del riu aigües avall de la presa. Tenim la sospita de que darrera de la concessió del pou de Renau hi ha un acord econòmic entre Repsol i l’ACA, ja que dissortadament l’aigua del Gaià té un propietari amb uns drets privatius que vulneren la Directiva Marc de l’Aigua i el dret públic d’un riu mediterrani.

Insistim en que per a solidaris amb altres territoris cal ser-ho primer amb el propi, i lamentem profundament que l’aigua del subsòl de Renau sigui transvasada sense obtenir a canvi cap compromís per part de l’ACA per a la restauració hidrològica, morfològica i ecològica del riu Gaià aigües avall del Catllar. Ens agradaria veure també un posicionament polític clar dels Ajuntaments de Renau, de Vespella, de la Nou, de la Riera, del Catllar, d’Altafulla i de Tarragona, per a que un cop superada la situació de sequera es produeixi un retorn del cabals cedits a EMATSA-AGBAR per al manteniment ecològic del Gaià fins a la seva desembocadura:

31, 71 litres per segon que abandonen per sempre

 la conca del Gaià!!