Sobre la la reunió amb la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre

Penjat el 22 d'abril de 2008, per ecologistes

La premura  del Conseller de Medi Ambient Sr. Baltasar en convocar una reunió de la Comisió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, a més d’altres consecutives amb la Plataforma en Defensa de l’Ebre i les Comunitats de Regants del Delta, ens confirma la lamentable apreciació  de que el conseller només ve a les Terres de l’Ebre a justificar decisions preses sense haver consultat prèviament cap dels organismes del territori convocats.

El menyspreu demostrat al les comunitats socials, professionals i ambientalistes, desconvocant dues reunions anteriors amb la CSTE , es paral·lel al descrèdit  de ser membre d’un partit, que ha signat un compromís amb el territori ebrenc de no fer cap transvasament de l’Ebre ni cap interconnexió xarxes de l’Ebre i el Ter-Llobregat, i vindre a vendre’ns justament això.

El GEPEC-ECOLOGISTES DE CATALUNYA, com a organització ecologista  denunciem la nul.la perspectiva ecològica de la iniciativa. El sistema deltaic és actualment deficitari en aportacions d’aigua que garanteixen la sostenibilitat de l’entorn i del Parc Natural del Delta de l’Ebre. Essent les aigües que pretenen punxar als canals de reg del Delta de l’Ebre, les que més valor ecològic tenen al ser l’aliment directe de les badies i aiguamolls del parc natural i el Delta. Afectant tot el medi natural, la fauna, molta d’ella amb protecció europea, i els ambients de plantes que nodreixen el delta, de les quals, un bon nombre d’elles també estan protegides. Igualment greu serà el seu efecte en la riquesa biològica de tot l’entorn aquàtic marí del delta.

Denunciem també la mísera dedicació, en pressuposts i agilitat administrativa, a les resolucions i projectes de la CSTE, que confirma el menysteniment de la conselleria cap a les Terres de l’Ebre i el riu sobre tot.

Demanem la suspensió de la reunió i que sigui la CSTE qui convoqui al Conseller Baltasar quan pugui assegurar-se un quòrum normal , no un d’escàs. Tindre només vint-i-quatre hores de temps per ajustar les indispensables activitats individuals per assistir a la reunió ho considerem una ofensa greu als representants del territori.

Ens reafirmem en la nostra decisió de demanar la seva dimissió per la gestió de la conselleria de Medi Ambient,  per l’impuls del transvasament de l’Ebre a les conques del Ter-Llobregat i la nul·la participació ciutadana en la presa de decisions.

Reafirmem la nostra total oposició al Decret-Llei consensuat amb el govern Espanyol que pretén fer la interconnexió de xarxes entre l’Ebre i el Ter Llobregat. UN TRANSVASAMENT INNECESSARI, INSOSTENIBLE I ANTI-ECOLÒGIC, QUE NO VOLEM!