L’empresa que mesura la radioactivitat als escolars de Girona no és independent

Penjat el 23 d'abril de 2008, per ecologistes

L’empresa Tecnatom, encarregada de mesurar la possible afectació per partícules radioactives als escolars de Girona, està participada en un 45% per ENDESA i un 30% per IBERDROLA, copropietaris de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs.

Davant de la gravetat i extensió de la fuita radioactiva d’Ascó, que comportarà la revisió radiològica de 1.600 persones, entre elles els escolars que van visitar la nuclear des del mes de Novembre, volem advertir de la manca d’independència de l’empresa encarregada de fer els anàlisis de radioactivitat als possibles afectats. Considerem que un anàlisi realment independent implicaria la desvinculació total de l’accionariat d’ENDESA i IBERDROLA, copropietàries de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs i alhora explotadors a través d’ANAV.

Tecnatom és una empresa multinacional participada en un 45% per ENDESA, un 30% d’IBERDROLA i un 15% d’UNION FENOSA, i que té com a clients totes les centrals nuclears de l’Estat i també ENRESA. Entre els seus múltiples serveis al sector nuclear es troba la dosimetria personal, a través de dues unitats mòbils que compten amb comptadors de radioactivitat corporal. Tecnatom també s’encarrega de la calibració d’aparells i mesura de radioactivitat corporal a l’interior de les centrals nuclears, per la qual cosa descartem que els seus resultats siguin independents.

Per altra banda, també posem en dubte la fiabilitat dels resultats dels mesuraments fets a l’interior de la central d’Ascó, a la vista de l’aparició de partícules radioactives en un camió provinent d’Ascó i amb destí a una deixalleria de Reus. És absolutament impensable que, en el cas de demostrar-se allò que tots els indicis apunten, el camió de runa i ferralla no hagués donat positiu en el control que, obligatòriament, hauria d’haver passat abans d’abandonar la central. Això també comportaria responsabilitats per nous i flamants càrrecs directius d’ANAV i qüestionaria, un cop més, l’efectivitat dels mecanismes d’inspecció i control del CSN.

Desitgem que l’allau de negligències en aquest episodi de contaminació radioactiva no arribi també al CIEMAT, entitat depenent del Ministerio de Educación y Ciencia, que està col·laborant amb el CSN per avaluar l’extensió de la fuita a l’entorn d’Ascó, Vinebre i Flix. Es dona la circumstància, segons fonts veïnals, que els vehicles d’aquests organismes oficials estan realitzant mesures de radioactivitat amb nocturnitat, fet que ens fa sospitar que la gravetat de la fuita és molt superior a allò que vol fer creure el CSN, i que s’està intentant amagar la realitat per evitar, de forma premeditada, una alarma social que no respondria a res més que a la necessitat dels habitants de l’entorn d’Ascó d’estar correctament informats.

Finalment, denunciem la campanya televisiva que estan portant a terme IBERDROLA i ENDESA, presumint d’energia neta, i demanem als organismes corporatius que gestionen les televisions públiques que es plantegin la conveniència de seguir donant cobertura mediàtica i netejant amb diners públics la poca credibilitat que els queda als oligopolis de la producció elèctrica nuclear.