Comunicat de premsa de la LA COORDINADORA ANTICEMENTIRI NUCLEAR DE CATALUNYA

Penjat el 28 d'abril de 2008, per ecologistes

LA CANC  CREU QUE EL CEMENTIRI DE RESIDUS RADIOACTIUS QUE S’ESTÀ TRAMITANT A ASCÓ ACABARÀ ACOLLINT RESIDUS D’ALTRES CENTRALS NUCLEARS.

L’aprovació d’aquest cementiri nuclear permetrà allargar durant un mínim de deu anys més el funcionament de les centrals nuclears d’Ascó i retenir els residus nuclears per un temps indefinit, just en el moment en que es constata la inseguretat d’aquestes instal·lacions i quan encara no s’han resolt les qüestions relacionades amb la darrera fuita radioactiva.

Quan el tema de la fuita radioactiva de la Central Nuclear Ascó 1 encara no està resolt de manera satisfactòria (Quina quantitat total de radiació ha sortit a l’exterior? Quin percentatge de partícules radioactives s’han trobat fins ara? Quina quantitat de radiació ha sortit de manera descontrolada fora del recinte nuclear? Etc…), el Govern de l’Estat, via ENRESA (empresa pública encarregada de la gestió dels residus radioactius), ha autoritzat, de facto, l’allargament del permís d’explotació de les centrals nuclears d’Ascó, fins al 2021.

L’autorització d’explotació vigent de les dues centrals nuclears d’Ascó caduca l’1 d’octubre de 2011, i es previst que les piscines de residus radioactius se saturin el 2012 (Ascó 1) i 2013 (Ascó 2), segons el CSN, i el 2013 (Ascó 1) i el 2014 (Ascó 2), segons ENRESA.

La convocatòria de concurs que ha iniciat ENRESA el passat 15 d’abril per a la contractació del cementiri nuclear d’Ascó, s’ha produït pel procediment d’urgència, sense fase informativa prèvia, i sense cap mena de tramitació d’impacte ambiental.
Per tots aquests fets CONSTATEM:

–         La manca absoluta de democràcia i la indefensió total dels ciutadans vers l’energia nuclear en general i els residus radioactius en particular, quan ENRESA aplica la política de fets consumats en imposar un cementiri de residus radioactius a Ascó, vulnerant els acords internacionals signats per l’Estat espanyol en matèria de transparència informativa i participació ciutadana sobre energia nuclear.

–         Que l’Estat actua amb “nocturnitat i alevosia” quan aprofitant-se d’un succés tan greu, com és una fuita radioactiva, imposa un cementiri de residus radioactius que significa l’allargament de la vida de les centrals nuclears d’Ascó fins, com a mínim, el 2021, i la retenció dels residus aquí durant un temps indefinit.

–         Que el tema de les centrals nuclears es tractat d’una manera frívola per part de l’Estat, quan un assumpte tan delicat i polèmic com són els residus radioactius, és aprovat pel procediment d’urgència, sense cap mena de debat ni planificació.

–         Que gairebé un mes després de conèixer la noticia de la fuita radioactiva d’Ascó, i cinc mesos després d’haver-se produït, encara no se sap quina quantitat de radiació total va ser alliberada a l’exterior, i quin percentatge de radioactivitat ha estat localitzada fins a dia d’avui. L’anunci d’ENRESA demostra les tàctiques maquiavèliques de l’Estat, així com una absoluta manca de respecte vers la ciutadania.

–         Que les centrals nuclears gestionades per l’ANAV (Ascó 1, Ascó 2, i Vandellòs 2), van acumular el 2007 el 62’5% dels successos notificables de totes les centrals nuclears de l’Estat. Es demostra, d’aquesta manera que aquestes instal·lacions es troben en un estat de funcionament precari, com ho corroboren els darrers dos accidents greus: el de Vandellòs 2 de 2005, per un problema en el sistema de refrigeració, i la present fuita radioactiva d’Ascó 1, tots dos successos classificats com a nivell 2 en l’escala internacional de successos.

–         Que el territori de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona (55 ajuntaments i 7 consells comarcals), així com el Parlament de Catalunya (proposta de resolució Tram. 250-00289/08) aprovada l’1 de març de 2008, han mostrat el seu clar rebuig acollir un cementiri nuclear a Catalunya.

–         Que el fet que 8 dels 13 municipis de l’entorn de les centrals nuclears d’Ascó no hagin aprovat mocions contra el cementiri nuclear, ha sigut un factor clau per a que ENRESA imposi aquest cementiri de residus radioactius, que deixa la porta oberta a l’arribada de tots els residus radioactius de totes les centrals nuclears de l’Estat espanyol. Els municipis que no han aprovat mocions contra el cementiri nuclear són: Ascó, La Figuera, García, Móra la Nova, La Palma d’Ebre, Riba-roja d’Ebre, la Torre de l’Espanyol i Vinebre. Ara recullen el que han sembrat.

En aquet sentit recordem que l’AMAC a El País del 16 de març de 2007, apuntava que Ascó era una de les tres ubicacions per acollir tots els residus radioactius de totes les centrals nuclears de l’Estat espanyol, “…per ser la que compta amb major suport entre l’empresariat local i no haver-se oposat com si ha fet l’àrea veïna de Vandellòs…”

–         Que les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona estan pagant, en escreix, la hipoteca que representen les instal·lacions nuclears, i que amb aquest cementiri de residus radioactius que ara s’imposa al territori, també seran els receptors dels residus d’alta activitat, multiplicant els riscos, agreujant i allargant encara més aquesta situació que afectarà a futures generacions.

–         Que no existeix cap estudi epidemiològic que garanteixi que a l l’entorn de les instal·lacions radioactives hi hagi uns nivells acceptables de salut. En aquest sentit, recordem que d’acord amb la Proposició no de Llei núm. 162/000364 (aprovada pel Ple del Congrés dels Diputats del 25 de novembre de 2005), el Ministerio de Sanidad, a través del Instituto de Salud Carlos III, està realitzant un estudi epidemiològic a les zones on existeixen instal·lacions nuclears i les seves àrees d’influència, analitzant la influència d’aquestes instal·lacions sobre la salut de la població. Aquest estudi hauria d’estar enllestit i presentat el febrer de 2009.
Es per això que EXIGIM:

–         La retirada immediata del procediment obert per ENRESA que pretén la instal·lació d’un cementiri de residus radioactius a Ascó.

–         Obrir un debat ciutadà sobre qui ha d’assumir la gestió dels residus radioactius que estan generant les centrals nuclears. Una possible solució és el democràtic sistema japonès, on els residus radioactius nuclears seran gestionats pels territoris que més energia elèctrica han consumit.

–         L’establiment d’un calendari de tancament, progressiu, ordenat, però immediat, de les centrals nuclears situades a Catalunya. No es pot planificar un cementiri nuclear com el d’Ascó si abans no hi ha un pla de tancament de les instal·lacions que produeixen els residus que permeti quantificar quina quantitat de residus es la que s’hauria d’emmagatzemar.

–         La retirada de la llicencia d’explotació a l’ANAV i la suspensió de l’activitat de les tres centrals nuclears (Ascó 1, Ascó 2, i Vandellòs 2), fins que es donin explicacions urgents, transparents, contrastades i fiables, de la fuita radioactiva d’Ascó, i fins que el CSN investigui a fons el succés i determini la font i quantitat exacta de les partícules emeses al medi ambient de tot l’episodi de contaminació radioactiva.

–         La depuració de responsabilitats entre els gestors de les centrals nuclears (ANAV), més enllà de la destitució del director i del cap de protecció radiològica de la central.

–         Destitució dels consellers del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), per la seva ineptitud en les tasques que tenen assignades de vetllar per la protecció dels treballadors, la població i el medi ambient dels efectes nocius de les radiacions ionitzants, pel funcionament segur de les centrals nuclears, i per l’establiment de les mesures de prevenció i correcció enfront de les emergències radiològiques, qualsevol que sigui el seu origen. Cap d’aquestes tasques ha estat efectuada de manera correcta pel CSN.

–         Conclusió en els terminis previstos, febrer de 2009, i publicació posterior de l’estudi epidemiològic que està realitzant el Ministerio de Sanidad a través del Instituto de Salud Carlos III.

–         No prorrogar les llicències d’activitat de les tres centrals nuclears instal·lades a Catalunya (Ascó I, Ascó II, i Vandellòs II).

–         La implicació de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir un mínim de garanties democràtiques que evitin la instal·lació d’aquest cementiri radioactiu a Ascó.
I ANUNCIEM:

–         La convocatòria d’una d’acció de protesta i roda de premsa en el lliurament d’una queixa formal davant la Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarragona. Aquest acte tindrà lloc el proper dijous 8 de maig a les 8 de la tarda.

–         La convocatòria d’una assemblea a Móra d’Ebre per al proper divendres 16 de maig a les 8 del vespre.

–         La petició als ajuntaments d’Ascó, La Figuera, García, Móra la Nova, La Palma d’Ebre, Riba-roja d’Ebre, la Torre de l’Espanyol i Vinebre, de l’aprovació de mocions contra la instal·lació d’un cementiri de residus radioactius.