TORREBONICA: L'HOTEL DEL GOLF OBRE SENSE AUTORITZACIONS

Penjat el 4 de setembre de 2008, per ecologistes

ACLARIMENT: L’HOTEL DEL GOLF DE TORREBONICA OBRE SENSE LES AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES NECESSÀRIES.

El
Diari de Terrassa, en la seva edició del 2 de setembre, informa de la
inauguració de La Mola Hotel (dins l’àmbit del Pla Especial del camp de
golf de Torrebonica i Can Bonvilar) el passat dissabte 30 d’agost i de
la recepció dels primers clients ahir dilluns 1. L’ADENC ha pogut
verificar que ahir ja hi havia clients a l’hotel, i que els mateixos
treballadors ens confirmessin l’obertura el dissabte passat.

Aquesta
notícia i els fets contrastats deixen en evidència que l’actuació de la
direcció de l’hotel ha estat poc seriosa, i que la de l’ajuntament de
Terrassa per evitar l’obertura de les instal·lacions sense que aquesta
disposi de les autoritzacions administratives necessàries ha estat poc
rigorosa i diligent.

Per si
no fos poc, segons el Diari de Terrassa l’hotel disposa de
l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Suposem que
aquesta informació ha estat facilitada per la mateixa direcció de
l’hotel. Per la informació que ens ha donat aquest matí l’ACA, aquesta
concessió encara no s’ha atorgat: el mateix sol·licitant ha presentat
un projecte modificat que recull alguns dels aspectes al·legats en el
tràmit d’audiència, i l’ACA n’ha de donar trasllat als ajuntaments de
Terrassa i Sabadell i a l’ADENC. Només després d’aquest tràmit es
podria atorgar l’autorització (entre correus, terminis i resolucions
pel cap baix 25 dies més).

Conclusió:
si la informació apareguda al Diari de Terrassa es correspon a la
informació que ha facilitat l’hotel, no només han obert sense
l’autorització de l’ajuntament, sinó que estan ocultant la manca
d’autorització d’abocament d’aigües residuals i la manca d’executivitat
de la llicència ambiental (no és executiva mentre no hi hagi altres
autoritzacions administratives i es resolguin fins a una vintena més de
qüestions menors.

Lamentem
haver de denunciar aquest fets perquè crèiem que l’actuació de
l’ajuntament de Terrassa davant el promotor de l’hotel seria molt més
rigorosa. La inauguració i inici d’activitat d’una instal·lació que
obre les seves instal·lacions desatenent les relacions i obligacions
amb l’administració són, si més no, greus, i exigeixen una rectificació
urgent.

Lamentem alhora haver d’exercir el paper de fiscalitador de les competències d’una administració pública.

Si
l’hotel disposa de les autoritzacions necessàries, callarem. Si no en
disposa, s’ha de tancar (malgrat que tingui compromisos “mal”
adquirits). I aquí és necessària l’actitud responsable de la direcció
de l’hotel i de l’ajuntament.

ADENC