Sí al Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter

Penjat el 29 d'octubre de 2008, per ecologistes

Des de la IAEDEN i Salvem l’Empordà valorem molt positivament la creació d’aquest nou Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter. Ho considerem una iniciativa molt positiva i necessària per tal d’evitar la degradació permanent dels valors naturals i propis d’aquest espai terrestre i marí. Les reticències inicials de certs sectors econòmics de la comarca només les podem entendre per la manca d’informació. Tenim l’exemple d’altres zones amb important activitat agrícola (Delta de l’Ebre, Aiguamolls de la Camarga) on la preservació de la natura i els usos tradicionals conviuen i es complementen a la perfecció. A més la Unió Europea potencia, a través de subvencions, les activitats agrícoles que es realitzen dins de zones naturals protegides.

Des de la IAEDEN i Salvem l’Empordà entenem que un Parc Natural és una
figura de protecció especial de caràcter integrador amb els usos
tradicionals, les activitats existents i els habitants de la zona.
Aquesta figura únicament afegeix una nova normativa i regulació, és a
dir, un nou model de gestió per tal d’evitar que les inèrcies del
sistema i les polítiques disperses comportin la degradació del
patrimoni natural i cultural present en la zona.

I per aquesta raó considerem que l’àmbit delimitat per la proposta de
l’avantprojecte de Parc Natural del Montgrí, les Medes i Baix Ter és un
proposta de mínims i poc funcional, i hem enviat un document
d’al·legacions demanant l’ampliació de l’àmbit d’aquest parc. En les
nostres al·legacions hem incorporat que:

En l’àmbit terrestre considerem que s’hauria d’incloure dins l’àmbit
del Parc Natural el conjunt de les illes Medes i el massís del Montgrí,
així com també bona part de la plana agrícola del Baix Ter. És en
aquest darrer espai que s’inclouen el conjunt de terrenys inundables
dels rius Ter i Daró a llevant de les carreteres C-31 entre Verges i
Viladamat, així com GI-651 entre Canapost i Sant Julià de Boada. Pel
que fa a l’extrem nord, enllaçaria amb el Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà, mentre que pel sud s’arriba fins al límit de la plana
inundable i els primers contraforts de les Gavarres i el massís de
Begur, als termes de Palau-sator i Pals. A més voldríem destacar
determinats espais inclosos dins dels límits de la nostra proposta com
són la zona costanera de l’Escala i els corredors de sorra, els
arrossars de Pals, la zona de Sobrestany, la plana agrícola de
Torroella de Montgrí, els Olivets d’Ullà o els turons interiors de la
Plana entre d’altres com a zones d’alt valor florístic o faunístic.
D’aquesta àrea només podríem excloure els nuclis habitats i les seves
zones raonables de creixement que podrien ser les mateixes que
contempla el Pla Director Territorial de l’Empordà.

Pel que fa a l’àmbit marí, la creació d’aquest nou parc natural és una
oportunitat per a delimitar noves “àrees de no extracció”. Aquestes
“àrees de no extracció” són una demostrada eina de restauració eficaç
del fons marí. En la proposta de l’avantprojecte es delimita una zona
ja present a l’àrea protegida de les Medes, però no es recull l’altra
àrea protegida existent dels penya-segats del Montgrí. I en les nostres
al·legacions demanem que s’hauria d’incorporar aquesta àrea dels
penya-segats del Montgrí i una nova superfície exempta d’explotació
pesquera preferentment separada de la ja existent a les Illes Medes i
ubicada a la zona de costa del Montgrí propera a la localitat de
l’Escala especialment situada en la zona entre el cap d’Oltrera i el
Comec Llarg.

Finalment també hem al·legat que una bona gestió de l’òrgan rector, la
participació de les entitats del territori en els òrgans rectors, un
bon finançament per a garantir els estudis, seguiments i avaluacions
necessàries i una bona vigilància del compliment de la normativa de
l’espai és imprescindible per assolir els objectius de protecció que es
determinen en el document.

Setembre 2008