PRIMERA SESSIÓ DE TREBALL PER REDUiR LES BOSSES DE PLÀSTIC

Penjat el 11 de març de 2009, per ecologistes

COMUNICAT
DE PREMSA

Primera
sessió de la Comissió
de treball per
reduir les bosses de plàstic

Fundació
Catalana per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable
Federació Ecologistes de Catalunya

Es va constituir la
Comissió de treball constituïda pel Govern de la Generalitat, amb
representació
dels diferents agents socials i econòmics i els Departaments implicats
per a
complir el mandat de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres.

Valoració de la
primera reunió:

 • Va quedar clar que s’ha de
  complir l’articulat de la
  Llei
  on planteja que abans de finalitzar el primer semestre del 2009 s’han
  de presentar
  propostes al Govern partint dels tres conceptes essencials;
 • substituir
  la distribució gratuïta de bosses al consumidor final,
 • més enllà dels acords voluntaris,
 • reduir
  significativament el nombre de bosses distribuïdes,
 • Els representants dels diferents
  entitats socials
  (consumidors i ecologistes): varem reflectir
  semblants arguments i propostes: basades en la necessitat d’aplicar una
  normativa restrictiva, clara i eficaç, apostant per gravar
  ambientalment les
  bosses de plàstic.
 • Els representants del sector del
  comerç i de la fabricació de bosses: no
  entraven a debatre propostes segons el mandat
  del Govern en torn dels tres conceptes bàsics, sinó que mostraven la
  seva
  negativa a aplicar un gravamen ambiental a els bosses, elegant que
  tindria repercussions
  econòmiques al seu sector.
 • Considerem que els agents
  econòmics,
  en aquesta primera reunió, no s’atenen al mandat de la Llei que es, fer
  propostes ajustades als tres conceptes bàsics, fora de la gratuïtat i
  els
  acords voluntaris, ja que no formulaven cap proposta al debat.
 • La Comissió realitzarà coma mínim 6 sessions
  on a les 2 darreres es debatran les possibles propostes i
  posicionaments. I
  esperem poder debatre les diferents opcions de forma objectiva i amb
  informació
  contrastada, descartant l’alarmisme de la crisi econòmica utilitzant-la
  com a
  excusa per a no avançar en invertir les
  tendències de la producció de residus i el consum insensat, i apostar
  per a un
  consum més responsable.

LLEI: 16/2008,
del 23 de desembre, de
mesures fiscals i financeres: Disposició
addicional Cinquena

Programa de
gestió de
residus municipals de Catalunya 2007-2012

Per tal
d’assolir els
objectius de prevenció de generació de residus, durant el primer
semestre del
2009 s’han de portar a terme les actuacions per a substituir la
distribució
gratuïta de bosses de plàstic de nanses al consumidor final, pel
sistema més
adequat que, més enllà dels acords voluntaris amb els distribuïdors,
asseguri una reducció efectiva i sensible del nombre de bosses
distribuïdes. A aquest
efecte, el Govern ha de crear una comissió de treball formada per
representants
dels departaments de Medi Ambient i Habitatge i d’Innovació,
Universitats i
Empresa, de les entitats ambientalistes, dels consumidors i dels
diferents
sectors comercials i industrials afectats per aquesta normativa. Les
propostes
s’han de presentar al Govern dins el primer semestre del 2009.

Barcelona, 11
de març de 2009