Fes reviure el Ripoll

Penjat el 2 d'abril de 2009, per ecologistes

ADENC: presentació del projecte de recuperació d’un tram
del Ripoll a Sabadell
El projecte
“Fes reviure el Ripoll!” Amb aquest lema l’ADENC presenta un projecte de restauració d’un
tram del Ripoll al seu pas per Sabadell. Concretament, els 500m que van des del pas de
Jonqueres fins al molí de l’Amat.
L’ADENC concursà l’any passat amb aquest projecte en una convocatòria de subvencions per
a la realització d’actuacions de gestió, conservació i recuperació d’espais fluvials de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA). A finals de gener l’entitat vallesana va rebre la notificació de
l’atorgament d’una subvenció de 58.047,68 euros per finançar el 70% de l’import total del
projecte (IVA exclòs). El pressupost total del projecte s’eleva a 96.193,30 euros de manera
que un dels grans reptes de l’ADENC consisteix en buscar esponsoritzacions per pagar els
38.145,58 euros restants. El termini d’actuació serà de dos anys 2009 i 2010.
Per què el Ripoll? Que no està prou bé? Objectius.
Des de fa encara no dues dècades, gràcies al Pla de Sanejament i a la contribució de
l’ajuntament de Sabadell, el Ripoll ha millorat, si més no respecte a la qualitat de l’aigua i en
tant que espai d’oci. Tanmateix, la diversitat vegetal i faunística que li haurien de ser pròpies
encara no s’ha pogut recuperar. “Fes reviure el Ripoll!” és un projecte que respon a dos
grans objectius:
1) fer un pas endavant i decisiu en la recuperació de la qualitat ecològica del
Ripoll (tot efectuant actuacions de correcció geomorfològica, és a dir, del relleu
i estructura del riu en un parell de punts; traient les espècies vegetals
al·lòctones, les que no són pròpies de la zona; i recuperant la vegetació de
ribera autòctona); i
2) fer un exercici d’educació ambiental a l’aire lliure (donar a conèixer a la
població la importància del riu per la ciutat; difondre i sensibilitzar respecte el
fet que el riu és molt més que una canonada d’aigua i/o un espai d’oci i que té
un valor com a sistema ecològic; i posar de relleu la importància del riu en tant
que element/sistema per garantir la connectivitat ecològica entre diversos
espais naturals).
Les complicitats buscades
Si bé “Fes reviure el Ripoll!” és un projecte impulsat per l’ADENC i subvencionat per l’ACA, es
pretén que acabi essent un projecte de ciutat en el qual s’hi impliquin i col·laborin diverses
entitats i associacions, ciutadans/es a nivell particular i altres ens o institucions, en tant que
voluntaris/àries o en tant que financiadors/esponsoritzadors. Des del seu inici, el projecte ja
va comptar amb el suport i col·laboració de set entitats sabadellenques: Amics del Ripoll, els
esplais la Baldufa, l’Esparver, la Llar del Vent i Xivarri, la Federació d’Associacions de Veïns
de Sabadell i la Unió Excursionista de Sabadell. Ara es farà un especial èmfasi per involucrar
el teixit educatiu i associatiu de Can Puiggener (entitats, escoles i escoles d’adults), ja que
és en aquest barri on es realitzaran les actuacions de restauració del Ripoll.
Paguem els deutes que tenim amb el Ripoll
Si Sabadell ha arribat a ser la ciutat actual és, en bona part, a la contribució que el Ripoll ha
fet pel seu desenvolupament. Després de tants anys de contribució a la ciutat, el nostre riu
es mereix quelcom més que convertir-se en una zona d’oci verda: cal que recuperi, en la
mesura del possible, part del seu valor natural i ecològic. Tornem al Ripoll, ni que sigui amb
retard, la vitalitat i esplendor que el riu ha donat a la ciutat!
ADENC-EdC
www.adenc.cat
El Vallès, 1 d’abril de 2009
Més informació:
Toni Altaió i Morral 937171887 taltaio@adenc.cat