Ecologistes de Catalunya rebutja la proposta de Programa Metropolità de Gestió de Residus

Penjat el 4 de juny de 2009, per ecologistes

La Federació Ecologistes de Catalunya rebutja la proposta de Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM) 2009-2016.

El Programa es preveu aprovar el proper 16 de juliol per part del plenari d’alcaldes de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Amb aquest Programa de gestió dels residus 2009-2016 l’Entitat Metropolitana “farà el triplet” en la insostenibilitat de la gestió dels residus de l’àrea metropolitana donat que reflecteix una política insostenible ambientalment, socialment i econòmicament.

Denunciem
que:

 • les
  prioritats d’aquest nou programa metropolità
  es centren en la incineració de residus,
 • no
  planteja mesures ni compromissos eficaços per reduir els residus
 • posposa
  fins l’any 2016 assolir els
  objectius de recuperació del 48% que el Programa de Gestió de Residus
  Municipals de la Generalitat planteja pel 2012
 • renuncia a
  prioritzar la recollida selectiva malgrat el
  fracàs del model actual de gestió
  dels residus amb
  instal·lacions de tractament com els ecoparcs
 • no contempla
  mesures sancionadores pels municipis
  metropolitans que
  no despleguen la recollida selectiva amb qualitat ni mesures de
  reducció de
  residus
 • posa
  tot l’èmfasi i les inversions en els tractaments
  dels residus que no provenen de la recollida selectiva mitjançant
  tractaments
  de final de canonada
 • les
  incineradores no fan desaparèixer les
  deixalles, només les transformen en gasos, cendres i escòries molt més
  tòxics
  que els residus originaris
 • contribuirà a
  l’agreujament de la contaminació
  atmosfèrica i el canvi climàtic
 • Cremar
  residus suposa destruir els recursos i desincentiva
  la reducció i recuperació dels residus i la participació ciutadana
 • la
  incineració resulta massa cara ja que les
  inversions destinades a aquest tractament són del 77’2% del total
 • els
  alts costos de manteniment d’aquest esquema de tractament plantejarà un
  balanç
  financer amb un dèficit d’entre 20 i 40
  milions d’€ a l’any
  , que comportarà un augment injust de la
  fiscalitat

En canvi, el reciclatge del 60% dels residus suposaria un estalvi energètic del 122% en relació a la crema de residus. Aquest estalvi seria l’equivalent a l’energia produïda per 300 incineradores com la de Sant Adrià.

Donat que el PMGRM és insostenible i injust per la ciutadania, reclamem:


La retirada
d’aquest PMGRM i especialment la construcció
de la nova incineradora


Que s’apliqui
el principi de la precaució en quant als
riscos pel medi i la salut de les persones


Que s’aposti
per aplicar mesures de reducció de residus
per ex. sobre les bosses de plàstic, i la implantació del sistema de
dipòsit i
retorn dels envasos (SDDR) com a sistema majoritari


Que es
prioritzi la recollida selectiva en origen i de
qualitat: en els objectius i els recursos


Que es
prioritzin les instal·lacions de recuperació dels
residus (plantes de compostatge i metanització, triatge,..) amb
criteris de
proximitat, de petites dimensions i de simplictat tecnològica


Que
s’apliquin mesures econòmiques dissuasòries als
municipis que no redueixin els seus residus i que no arribin als
objectius de
recuperació dels residus i que obtinguin resultats de baixa qualitat
(molts
impropis)


Que es
promogui un ampli debat social i de codecisió sobre
les mesures preventives i prioritàries que hauria de contenir aquest
Pla

Denunciem que l’aprovació inicial d’aquesta proposta de PMGRM al mes de juliol porta a realitzar el període d’exposició pública i recull d’al·legacions al mes d’agost, moment de baixa atenció de l’opinió pública, com a operació per minimitzar l’oposició social a aquesta proposta impopular de Programa de Gestió dels Residus Metropolitans.