Carta al Conseler Baltasar i a Frederic Ximeno sobre la crema de residus en cimenteres

Penjat el 20 de novembre de 2009, per ecologistes

 Benvolgut Conseller Baltasar,

T’escrivim per demanar-te una resposta, que ja fa un any que us varem presentar, a aquest tema que pot comportar greus agressions a la salut de les persones i més conflictes socials. Aquest conflicte ambiental del foment de la crema de residus en cimenteres,  mostra cada cop més la manca de polítiques i pràctiques de participació social en els temes que afecten a la població.

Desprès de la Cimera a Barcelona per preparar la convenció de Copenhaguen i la voluntat al nostre país d’aconseguir objectius i resultats ambiciosos per reduir l’escalfament global, considerem i verifiquem que aquestes voluntats són contradictòries i maniqueistes, ja que es permeten i potencien actuacions potencialment agressives d’augment important d’emissions i de capacitat d’incidir negativament a la salut de les persones.

Per evitar que s’apliquessin aquestes pràctiques inostenibles a les cimenteres catalanes – sota l’eufemisme de crema "biomasa" en cremar fangs d’EDARs, farines carniques,…com a substitució de combustibles fòssils (segons el conveni entre Ciment català i l’ACA )-  al novembre del 2008 la Federació d’EdC varem presentar en una de les trobades entre el DMAH (Conseller  i Drs Generals, Drs d’agències,..) i la Federcaió EdC, una proposta dirigida al DMAH  anomenada "Estudi per determinar els riscos ambientals a la salut de les persones de la crema de residus en cimenteres" que t’adjuntem. On demanàvem que abans de donar l’autorització a realitzar aquesta activitat (18 mesos de moratòria) és realitzés aquest estudi, elaborat per científics independents i de reconeguda vàlua científica. Se’ns va respondre que s’estudiaria la proposta i ja ha passat un any, s’han donat excuses i raons diverses, la darrera, que estava sobre la taula de la Genoveva Català (!!).

Demanem una resposta immediata a aquesta proposta formulada fa un any. Ja que el període de moratòria ja finalitza aquest mes a les cimenteres de Sant Feliu i Montcada. I els directius de la cimentera de La Fargue de Montcada ja han convocat una comissió de seguiment on també han convidat als veïns, i que tant la Generalitat (DMHA- La Direcció General de Qualitat Ambiental) com l’ajuntament han decantat la seva assistència (!).

Com el DMAH pot obviar aquestes demandes i desatendre a la població de Sant Feliu i Montcada (i els radis d’afectació) que reclamen una gestió més sostenible dels residus i la protecció de la seva salut. No s’ha d’oblidar que aquestes dues poblacions estan dins del “Pla d’actuació associat a la declaració de les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric pels contaminants diòxid de nitrogen i partícules en suspensió, corresponent a diferents municipis de les comarques del barcelonès, Vallès oriental, Vallès occidental i baix Llobregat aprovades mitjançant el decret 226/06, de 23 de maig”.

Us demanem la resposta urgent de la demanda presentada i que s’aturi l’autorització d’aquesta activitat sota el principi comunitari de la Precaució i es desenvolupi l’estudi presentat.

Esperem la vostra resposta,

Federció Ecologistes de Catalunya