PMGRM: Les contradiccions dels Ecoparcs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Penjat el 4 de novembre de 2002, per ecologistes

Darrerament, venim assistint a un debat dins el món ecologista sobre les Plantes de Residus que està implantant l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient (EMA). Segons aquesta, els Ecoparcs que està promovent i implantant serviran per a reduir i reciclar els residus urbans de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Tots els grups ecologistes saben que això no és veritat, donat que l’EMA està sent incapaç de tirar endavant el seu propi Programa Metropolità de Residus i no pot o no vol assolir els objectius del mateix (60 % de matèria orgànica triada per l’any 2006, quan a hores d’ara estem al 6 %).