La plataforma de l’Hospitalet difon un document sobre els impactes de la tèrmica

Penjat el 13 de novembre de 2002, per ecologistes

La Plataforma envia als 44 ajuntaments de l’àrea d’afectació de la Central Tèrmica de l’Hospitalet un document informatiu sobre els efectes negatius que tindria aquesta industria per al conjunt del territori.

Seguint la tasca informativa de la Plataforma en relació a la proposta de l’empresa gas Natural d’instal·lar una Central Tèrmica de 800 Mw a l’Hospitalet de l’Infant, s’enviarà un dossier informatiu als 44 ajuntaments que, segons l’avantprojecte i l’estudi d’Avaluació d’Impacte Ambiental presentat per l’empresa, estan inclosos en l’àrea d’afectació de la cental tèrmica. Aquest document s’enviarà a tots els grups polítics amb representació en cada un d’aquests 44 municipis afectats. En total seran 111 dossiers que es distribuiran entre tots els municipis.

Desprès de constatar que els diversos ajuntaments que segons l’empresa gasNatural estan inclosos en l’àrea d’afectació de la central tèrmica de l’Hospitalet, no han rebut cap mena d’informació al respecte, i considerant que el fet que un projecte consideri que un municipi està dins de l’àrea d’afectació de la seva activitat, hem cregut necessari de trametre aquesta informació per tal de fomentar el debat a nivell territorial. No pot ser que la decissió sobre un projecte que afecta a un territori molt més extens que el del propi municipi d’acollida, recaigui única i exclusivament en el municipi on es preten ubicar aquesta Central Tèrmica, sinò que hauria de contemplar totes les opinions de tots els municipis afectats. Amb l’objectiu que els municipis afectats puguin tenir aquesta informació, la Plataforma hem preparat aquest dossier informatiu que inclou, entre altres douments, un mapa amb tots els municipis afectats en un radi de 25 km., un resum de l’informe “Efectes en la salut humana dels contaminants atmosfèrics de la central tèrmica de cicle combinat de l’Hospitalet de l’Infant” (realitzat per un equip mèdic i de professionals sanitàris per a la Plataforma), un informe del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) sobre els efectes de l’ozó troposfèric (O3) sobre els sistemes naturals i l’agricultura, un còpia de les al·legacions presentades per la Plataforma davant el Dept. d’indústria, i una còpia de l’annex “Impacto sobre la salud” de l’estudi d’Avaluació d’impacte Ambiental presentat per l’empresa gasNatural on es reflexen els nivells d’immissió de cadascun dels municipis analitzats (que no són tots els de l’àrea d’afectació que el mateix informe determina).

Així mateix s’adjunta un model de moció per a que els diversos ajuntaments que ho creguin convenient puguin manifestar-se en contra de la construcció d’aquesta central tèrmica.

El document recorda que les comarques de Tarragona estem produïnt el 73% de l’energia elèctrica, i que nomès se’n consumeix un 15%, existint d’aquesta manera un desequilibri territorial important amb conseqüències ambientals i socioeconòmiques sobre els territoris que hem de suportar aquesta infrastructura energètica. També es recorda que les comarques de Tarragona (especialment les del sud) han contribuït durant més de 25 anys a la generació d’energia elèctrica, i que el que ara cal, es un bona planificació energètica que basant-se amb l’estalvi i l’eficiència energètica i la promoció d’energies renovables (ubicades fora dels espais amb un interés natural, cultural, històric i paisatgístic), prevegui un pla de substitució de les centrals més perilloses i contaminants i acosti els centres de producció als centres de consum (com s’està fent a Alemanya i Dinamarca).

En el document es demana explícitament al als diversos representants polítics municipals que informin d’aquesta situació a tots les persones i col·lectius de cada municipi que considerin oportú, així com que no es doni suport a aquest projecte de conseqüències nefastes per al territori.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 4 de Novembre de 2002