Contrainforme de Gas Natural sobre els impactes sanitaris de la tèrmica

Penjat el 13 de novembre de 2002, per ecologistes

La Plataforma critica el contraestudi sanitàri presentat per l’empresa gasNatural SDG SA ja que es tracta d’un informe que només busca desacreditar un feina d’anàlisi d’un equip de metges i professionals sanitàris que diu, amb dades científiques i la revisió d’una extensa bibliografia, que la central tèrmica de l’Hospitalet de l’Infant augmentarà els índexs de malalties respiratòries i cardiovasculars.

La Plataforma per la Defensa del Territori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es mostra sorpresa per les afirmacions que el Dr. Joaquim Oromí fa en el seu contrainforme, i expressa la seva preocupació pel fet que aquest metge, amb les seves afirmacions, només contribueix a la confussió de l’opinió pública entorn d’un tema tan delicat i complexe com és el de la salut.

El contrainforme presentat per l’empresa gasNatural SDG SA només busca desacreditar una feina d’anàlisi realitzada per un equip de metges i professionals sanitaris col·legiats que diu, amb dades científiques i una extensa revisió bibliogràfica, que la central tèrmica de l’Hospitalet de l’Infant augmentarà els índexs de malaties respiratòries i cardiovasculars. Cada cop és més acceptat entre els professionals sanitàris, i nombrosos estudis arreu del món ho demostren, que hi ha una relació directa entre la contaminació atmosfèrica propvocada per centrals tèrmiques i un increment de les malalties cardiovasculars i respiratòries. En aquest sentit, el número 30 de la revista “Medi Ambient, Tecnologia i Cultura” publicada pel Dept. de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya dedicat als efectes de la contaminació atmosfèrica en la salut humana, posa de manifest aquestes afirmacions de relació causa-efecte entre contaminació atmosfèrica i malalties cardiovasculars i respiratòries.

Recordem també que l’any passat un informe realitzat pel mateix equip del Dr. Ferrís per a un projecte de central tèrmica de 1200 Mw que es volia construir a Catadau (País Valencià) va rebre un premi de la Revista Española de Pediatria en reconeixement a l’aportació científica que s’havia fet en aquest camp. Recorem també que el Dr. Ferrís és pediatre de la Unitat d’Oncologia de l’Hospital Infantil Universitari La Fe de València i coordinador de Grup de Treball de Salut Mediambiental de la Societat Valenciana de Pediatria, i que disposa d’un ampli historial d’aportació científica en el camp de la prevenció i molts reconeixements per la seva tasca.

L’informe que va realitzar l’equip del Dr. Ferrís titulat “Efectes en la salut humana dels contaminants atmosfèrics de la central tèrmica de cicle combinat de la Plana del Vent (Hospitalet de l’Infant. Costa Daurada, Tarragona.)” ens feia coneixedors dels impactes provocats pels contaminants atmosfèrics emessos per la central tèrmica de l’Hospitalet de l’Infant sobre la salut de les persones, i de l’existència d’uns grups de risc com són els infants, les persones grans i els adults amb malaties respiratòries i cardiovasculars cròniques.

L’estudi d’Avaluació d’Impacte Ambiental realitzat pel Dept. d’Enginyeria Química de la URV per encàrrec de l’empresa gasNatural SDG SA en relació al projecte de la central tèrmica de l’Hospitalet de l’Infant confirma que la central tèrmica de l’Hospitalet tindrà unes afeccions sobre la salut de les persones de l’àrea d’influència de la central tèrmica (veure l'”Annexo 13b. Impacto sobre la salud” de l’estudi d’Avaluació d’Impacte Ambiental). D’aquest estudi d’Avaluació d’Impacte Ambiental es conclou que entre 3 i 7 persones/any es veurien afectades per infeccions respiratòries i asma.

El mateix estudi d’impacte ambiental determina que hi ha unes determinades localitzacions de l’àrea d’afectació de la central tèrmica que en períodes excepcionals veurien superats els límits permessos per la Directiva Europea 1999/30/CE per als òxids de nitrogen (NOx). Uns paràmetres que el Dr. Joaquim Oromí nega.

El Dr. Oromí, amb aquest contrainforme, enfronta una visió particular i personal a tota la comunitat científica que és unànim a l’hora d’establir unes claríssimes relacions causa-efecte entre contaminació atmosfèrica i afeccions en la salut humana. En aquest sentit remarcariem que el contrainforme del Dr. Oromí només inclou 15 referències i consultes bibilogràfiques, mentre que l’estudi del Dr. Ferrís està basat en la consulta de 55 referències bibliogràfiques (sobretot d’estudis realitzats en països més desenvolupats, amb una legislació ambiental més estricta, i amb un nivell científic d’anàlisi de la contaminació molt més desenvolupat i generalitzat que al nostre país), amb la qual cosa l’informe mèdic presentat per la Plataforma té un rigor i una validessa científca molt més elevada que el contrainforme del Dr. Oromí. També voldriem recordar que darrerament va aparèixer en diversos mitjans d’informació una noticia que mostrava la preocupació dels científics en relació a les emissions de contaminants i la salut de les persones de l’àrea d’afectació del complex petroquímic de Tarragona, i que, davant els indicis que aquesta àrea presenta uns indexs més elevats de malaties respiratòries i cardiovasculars, han demanat a les diverses administracions públiques la realització d’estudis epidemiològics que permetin conèixer amb exactitud l’abast de la relació entre contaminació atmosfèrica i efectes en la salut humana.

L’informe del Dr Oromí és, per tant, un informe de valoració d’un altre estudi i en cap cas pot considerar-se com un document cinetñíficament acceptable de determinació dels nivells d’afectació en la salut humana provocats pels contaminats atmosfèrics de la central tèrmica de l’Hospitalet.

Un altre aspecte de descrèdit del contrainforme del Dr. Oromí es que només suposa que la central tèrmica funcionaria amb gas natural, quan el propi pojecte presentat per l’empresa gasNatural SDG SA diu que la planta pot funcionar amb gasoil. L’estudi mèdic presentat per la Plataforma considerava els impactes sobre la salut tenint en compte tant el funcionament amb gas natural com amb gasoil.

En tot cas la Plataforma considera respectable l’opinió d’aquest metge, tot i que posa en dubte la seva professionalitat fent afirmacions com les que fa en el contrainforme, totalment contràries a l’opinió majoritària del col·lectiu mèdic; però tenint en compte que hi ha científics que neguen l’existència de l’holocaust nazi i dentistes que diuen que no cal rentar-se les dents, les afirmacions del Dr. Oromí pasaran a la història de la medecina, en el millor dels casos, sense pena ni gloria, això si no signifiquen un descrèdit i despretigi de la feina que aquest Dr. havia fet fins ara.

La Plataforma es reserva el dret d’emprendre accions legals per determinar el grau de validesa del contrainforme presentat pel Dr. Oromí i l’empresa gasNatural SDG SA, així com de consultar al Col·legi de Metges de Catalunya per tal de poder determinar amb major precissió la tasca professional del Dr. Oromí i la rigorositat d’aquest contrainforme. Les afirmacions que fa, dient que “la posada en marxa de la instal·lació no es pot considerar com un factor negatiu sobre la salut pública dels habitants de la zona”, van contra el mateix estudi d’impacte ambiental presentat per l’empresa i en contra de la majoria de la comunitat científica que es dedica a l’estudi d’aquests aspectes, per la qual cosa pot ser un informe succeptible de ser denunciat.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 6 de Novembre de 2002.

* Més informació:

Sergi Saladié, portaveu de la Plataforma Vandellòs-Hospitalet, al telèfon 636.52.11.32

www.geocities.com/plataformvande