Volen modificar la Llei de Costes a la brava

Penjat el 13 de novembre de 2002, per ecologistes

El Ministeri de Medi Ambient impulsa una modificació de la Llei de Costes que significaria una rebaixa en la protecció del litoral.
Ofereix més facilitats per a la construcció en primera línia i es pretén evitar el control de les Administracions autonòmiques i locals. Actuacions com el famós “sendero del litoral” es veurien afavorides.

La modificació no es planteja de manera oberta al Congres dels Diputats, sinó mitjançant la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos Generals. D’aquesta manera s’està intentant evitar un debat parlamentari i ciutadà amb el rigor que mereix una legislació tant important com és la de Costes. Recordem que en dues ocasions anteriors, el 1995 i el 1997, hi han hagut intents de modificació de la Llei de Costes, que finalment no van prosperar degut a la gran oposició ciutadana registrada.

Es pretén declarar d’interès general i de competència de l’Estat les obres necessàries per a l’ús del domini públic. Recordem que el camí del litoral que el Ministeri vol obrir sobre zones especialment protegides de Catalunya, amb l’argument que una persona amb cadires de rodes pugui anar de les Cases d’Alcanar fins la frontera francesa contemplant el mar. El Ministeri es comporta com un nen petit i mimat amb molts recursos que no sap que amb una mínima part del seu pressupost podria adquirir els terrenys de Creixell corresponents al Pla Parcial Marinada i al Pla parcial Gavina i així obrir la porta a la recuperació de l’estany del Gorg. Protegit per diverses legislacions.

La modificació planteja així mateix oferir més facilitats per construir edificacions residencials dins la zona de servitud de protecció. Tot plegat, sembla una preocupant regressió en les necessitats de protecció d’un litoral tantagredit com el de l’Estat espanyol, una contradicció flagrant amb algunes sentències del Tribunal Constitucional, un intent d’evitar el debat ciutadà i una passa enrere en el compromís que hauria de tenir la primera institució estatal encarregada de vetllar pel medi ambient.

GEPEC-Ecologistes de Catalunya confia que aquest intent sigui replantejat i que, en tot cas, qualsevol iniciativa de modificar la Llei de Costes sigui abordat amb el tràmit reglamentari lògic i amb totes les oportunitats de participació
que preveuen les lleis que regulen el dret a la informació ambiental.

Reus, 07 de novembre de 2002

Mes informacio: Ramon Ferre: 636-74.01.67