La Plataforma per la Defensa del Territori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infa

Penjat el 4 de desembre de 2002, per ecologistes

Fa pocs mesos va constituir-se la Federació d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona que agrupa a la majoria d’Associacions d’Hostaleria i Turisme de la demarcació. La principal motivació per la creació de la Federació va ser la defensa dels interessos del seu sector davant el creixement (gairebé incontrolat, o almenys poc planificat) de la indústria petroquímica del Camp de Tarragona.

Des de la Plataforma per la Defensa del Territori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant valorem molt positivament aquesta mena d’associacions que neixen com a conseqüència del poca representativitat en les administracions competents (Cal recordar que el mateix Departament d’Indústria ho és també de Comerç i Turisme, dos sectors gairebé antagònics). I davant els fets que darrerament estant succeint al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant volem alertar del perill que suposarà per a l’activitat turística una concentració de Central de Producció energètica en aquest municipi.

La situació fa uns dos anys, permetia veure el futur amb una certa esperança. Davant el tancament per accident de la Central Nuclear Vandellòs I (amb un accident d’escala 3 sobre 7) i el seu posterior desmantellament, i davant el període d’activitat que li resta a la Central Nuclear Vandellòs II (entre 10 i 15 anys més), oferia en un futur la possibilitat que consolidar turísticament aquest sector de la Costa Daurada.

Però els fets que darrerament estant afectant a aquest territori posen de manifest que el que es pretén per part de les administracions públiques competents, es el de consolidar aquest territori com un centre de producció energètica a gran escala.
Així doncs, a l’existència de la Central Nuclear Vandellòs II, va sumar-s’hi l’abril del 2001 una proposta de l’empresa gas Natural per construir una Central Tèrmica de cicle combinat de 800 MW de potència. Aquesta Central Tèrmica emetrà cada any més de 6 tones de contaminants de tot tipus, especialment òxids de nitrogen (NOx), formadors d’ozó troposfèric que causa pluja àcida, així com problemes en persones amb anomalies cardio-vasculars. A més la presència de dues fumeres permanentment traient fum no creiem que sigui el millor reclam turístic per a la zona.

A la proposta de l’empresa gas Natural cal sumar-hi una altra possibilitat d’ubicació d’una altra central de producció energètica. Darrerament ha sortit publicat en alguns mitjans de comunicació que els terrenys de la Central Nuclear Vandellòs I són ferms candidats a acollir el Reactor Internacional Termonuclear Experimental (ITER), d’uns 500 MW de potència, i que utilitzaria hidrogen com a combustible principal, i que generaria uns residus de mitjana i baixa intensitat amb períodes de latència d’uns 100 anys. La Plataforma té constància que els encarregats de tirar endavant la proposta (CIEMAT) s’ha reunit les darreres setmanes amb ens locals, sense que s’hagi transcendit res dels continguts de la les reunions a l’opinió pública.

En tant sols un any, s’ha passat d’un futur ple d’optimisme que permetria planificar el territori sota uns criteris ben diferents a la situació del territori en els darrers 20 anys, a una situació en que l’absència d’una planificació territorial integral, fa que la indústria contaminant i plena de perills i riscos socials i ambientals pugui tornar a ubicar-se en aquest indret de la Costa Daurada.

Per tant hi ha el perill que la zona turística costanera del Camp de Tarragona, es vegi encaixonada per dos macrocomplexes industrials emissors de contaminació: al nord el complex petroquímic, i al sud el complex energètic. A més, aquesta proliferació de Centrals energètiques de tot tipus al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant pot perjudicar molt seriosament el desenvolupament turístic i la qualitat de vida dels habitants del Baix Ebre, per la proximitat d’aquest complex.

D’altra banda, la Plataforma valora molt positivament les iniciatives com la de l’Associació de Veïns i Propietaris Alternativa de Miami Platja, que en base a informes del Departament de Medi Ambient es posicionen, d’entrada, en contra del projecte de Central Tèrmica de 800 MW de l’empresa gas Natural, i que reclamen com a col·lectiu ciutadà la participació en la Comissió de Seguiment que l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha creat per decidir la conveniència o no d’aquesta Central Tèrmica.

Potser serà necessari que la Federació d’Hostaleria i Turisme també miri cap aquesta part de la Costa Daurada, i es posicioni sobre els projectes energètics aquí plantejats; sinó, el sector turístic corre el perill de quedar-se estancat entre els dos grans complexes industrials del territori.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant a 4 de Febrer de 2002.