Impostos per a potenciar les energies renovables

Penjat el 4 de desembre de 2002, per ecologistes

Impostos per a potenciar les energies renovables

Sr. Albert Mitjà, Dir. Gral. d’Energia

Durant la tardor del 1999, i a causa del projecte d’estesa de línies
d’Alta Tensió Setmenat-Bescanó, la nostra entitat va establir
diversos contactes amb la seva direcció general, incidint en la
necessitat de crear una Agència de l’Energia que estimulés
i fes difusió tant de l’eficiència en la utilització
de l’energia, com de les possibilitats en el camp de les energies renovables.

En aquests moments l’Agència ja s’ha creat, però el seu
finançament depèn exclusivament del voluntarisme d’uns quants
ajuntaments i d’altres entitats interessades en el seu funcionament.

De forma semblant, i després de mantenir contactes amb altres
organitzacions ecologistes de Catalunya, considerem que la voluntat política
hauria d’anar més enllà que la mera expressió de bons
propòsits i extrapolant la problemàtica local esmentada,
a d’altres aspectes energètics i medioambientals del nostre país,
la nostra Entitat suggereix al seu Departament:

– Que presenti davant la Conselleria d’Indústria Comerç
i Energia la proposta de destinar un tant per cent dels impostos que la
Generalitat té la facultat de recaptar a energies no renovables,
a projectes de desenvolupament i de difusió d’energies renovables.
Amb caràcter provisional podria establir-se un 1% com a inici d’un
debat posterior amb els agents socials corresponents.

Estem convençuts de que són molts els aspectes que cal considerar
en una temàtica tan complexa com són les energies, però
també és cert que l’aspecte que hem assenyalat, referit a
la internalització de costos mediambientals, es troba al centre
de debats que sens dubte haurem d’afrontar en un futur. Considerem per
tant que el Govern de Catalunya té eines efectives per incidir en
una política energètica menys depenent de la importació
de recursos fòssils. Alhora, l’incompliment dels compromisos adquirits
en matèria de reducció d’emisions de CO2 per l’Estat Espanyol
i en concret per Catalunya, fan pensar que el discurs de sostenibilitat
resta als calaixos dels despatxos, mentre la praxis diària no posa
les bases pel desenvolupament d’energies renovables.

Grup de Defensa del Ter—Ecologistes de Catalunya

Barcelona vint-i-dos d’abril de 2002