Agressions al recent creat Parc Natural del Montsant

Penjat el 23 de desembre de 2002, per ecologistes

Aquestes actuacions són portades a terme mitjançant maquinaria pesada i consisteixen en
eliminar totalment la vegetació i remoure tot el terreny amb la intenció de fer nous conreus de vinya.

Després de tan sols set mesos des de la declaració del parc
natural del Montsant (avui justament es constitueix la seva Junta Rectora a la
Cartoixa de Scala Dei) s’han detectat les primeres actuacions agressives
realitzades al seu interior.Al terme municipal de la Morera de Montsant, a tocar de la
carretera que uneix aquest poblet amb el de Cornudella de Montsant, a la vora
del Mas del Racó, des de fa alguns dies s’hi estan portant a terme obres
d’aterrament d’una vessant pròxima a la serra major del Montsant. Aquestes
actuacions són portades a terme mitjançant maquinaria pesada i consisteixen en
eliminar totalment la vegetació i remoure tot el terreny, segurament amb la
intenció d’aixecar-hi alguna edificació (possible celler) o de convertir aquest
racó del Parc Natural, ocupat per boscos autòctons, amb noves zones de
vinya.Les obres efectuades vulneren de forma total el Decret
131/2002, de 30 d’abril, de declaració del Parc Natural de la Serra de Montsant,
constituint una greu agressió als valors naturals i paisatgístics d’aquest
recent creat Parc Natural. Aquestes obres per la seva naturalesa i
característiques podent, fins i tot, constituir una vulneració de l’article 330
del Codi Penal que fa referència  a les afectacions als espais
naturals protegits.Cal tenir en compte que aquestes actuacions, tot i
localitzar-se a tocar de la carretera (la que uneix Cornudella amb la Morera) i
ser visibles de tota la zona, es venen realitzant des de fa ja dies de
forma totalment impune, sense que l’administració hagi pres cartes en l’assumpte
per tal de paralitzar aquests treball.Aquestes obres de transformació paisatgística suposen ja un
important atemptat a aquest espai natural protegit, constituint, a la vegada,
una cicatriu important al paisatge magnífic del Montsant, que en l’indret que
ens ocupa es dominat per la serra major. Els moviments de terra es localitzen en
una vessant de gran pendent, fet que provocarà, en cas de pluges, importants
problemes d’erosió i d’esllavissades. També s’atempta contra l’esperit de la
CARTA SOBRE EL PAISATGE que determinades institucions, entitats i organitzacions
del Priorat estan el.laborant.Donat que a hores d’ara (quinze dies després de l’inici
d’aquestes obres) la Generalitat encara no ha pres cartes en l’assumpte i les
obres no s’han aturat, cal interpretar un excessiu poc interès d’aquesta en la
defensa dels valors d’aquest magnífic espai natural. Tampoc podem obviar les
possibles responsabilitats de l’ajuntament de la Morera de Montsant que fins al
moment no s’ha pronunciat sobre aquest afer, ni ha actuat per tal de paralitzar
aquestes agressions. Cal esmentar que l’alcalde de la Morera, tant “preocupat”
darrerament per temes eco-sostenibles energètics, ha estat un dels que més s’ha
queixat dels impactes provocats pels aterraments realitzats per fer nous conreus
de vinya quan aquest han afectat a altres termes municipals, callant, però, quan
aquests afecten al seu municipi.


És de destacar però, que aquesta història per desgracia es ve
repetint massa sovint. Fa molt de temps, que des del propi Departament de Medi
Ambient és venen potenciant els aterraments salvatges i obres de desforestació
impactants dins d’espais naturals (al Montmell per citar un exemple) . Aquest
cop, però, amb l’afectació d’un Parc Natural la política agressiva pel medi
natural del departament de Medi Ambient ha arribat massa lluny.Per aquests motiu, en cas que les administracions segueixin
sense assumir les seves responsabilitats de defensa activa dels valors naturals
d’aquests espai protegit, el GEPEC-ECOLOGISTES DE CATALUNYA portarà, els propers
dies, aquest tema a la Fiscalia de Tarragona per tal que sigui aquesta la que
actuï per tal de paralitzar les obres, així com per depurar les responsabilitats
d’aquells que en aquest cas hagin pogut cometre algun delicte, ja sigui contra
l’espai natural del Montsant o ja sigui per haver obviat les seves
responsabilitats de protegir aquest espai.Reus, 23 de desembre de
2002