No estem d’acord amb l’acord d’ERKIMIA

Penjat el 22 de gener de 2003, per ecologistes

No estem d’acord, amb l’acord
d’ERQUIMIA

GEPEC-Ecologistes de Catalunya vol manifestar la seva disconformitat amb l’acord a què s’ha arribat pel que fa a l’accident d’Erkimia a Flix.

Referent a la notícia que surt avui als mitjans de
comunicació sobre que la sala segona de l’Audiència Provincial de Tarragona ha
ratificat l’acord a què han arribat la fiscalia i els sis directius d’Erkimia
encausats pel presumpte delicte contra el medi ambient a la planta de Flix, el
GEPEC-ECOLOGISTES DE CATALUNYA vol manifestar:

1.- Que l’actitud dels imputats pel que fa a acceptar la
condemna de sis mesos i un dia de presó menor i una multa de 30.100 euros cada
ú, demostra el fet de reconeixement d’autoría d’un delicte contra el medi
ambient i que s’havien produït abocaments contaminants al riu Ebre i el seu
entorn de la planta d’ERKIMIA (actualment ERCROS) a Flix.

2.- Que l’acord entre la fiscalia i els acusats no és més que
una sol.lució política per tapar definitivament d’una banda una actuació
deficient de la justícia, administrativament parlant, i d’una altra aconseguir
aturar un judici (s’havia d’iniciar el 5 de febrer) que sens dubte hauria
aixecat molta polèmica i polseguera i que hauria erosionat la imatge i posat en
evidència la política de tractament de residus de l’empresa ERKIMIA (actualment
ERCROS). Al mateix temps els acusats aconsegueixen un rebaix considerable de les
sol.licituds inicials de la fiscalia de sis anys de presó i una multa de 48.080
euros cada ú i una indemnització de 2.900 milions de pessetes per
responsabilitat civil.

3.- Si s’hagués cel.lebrat el judici, el nom i la imatge del
Sr. Josep Piqué, actual ministre de Ciència i Tecnologia i candidat del PP a la
Presidència de la Generalitat en les properes el.leccions autonòmiques, hauria
sortit perjudicat, atès que era vocal del Consell d’ERCROS quan van ocórrer els
fets i havia de declarar per escrit (segons acord de les parts ). És, si més no
curiós que las suspensió del judici hagi coincidit gairebé en l’arxivament
provisional del cas ERCROS.

4.- L’acord, també exonera i disculpa els imputats de
qualsevol afectació històrica de contaminació de les riberes del riu Ebre i dels
fangs, després d’un segle d’activitat de la planta. Lògicament això representa
una gran trava en la tasca d’investigació sobre la contaminació real per metalls
pesants (entre altres) que existeix actualment en el fons de la llera del riu i
que te conseqüències nefastes per la flora, la fauna i la salut de les persones,
sobretot per determinar les corresponents responsabilitats. Aquesta contaminació
ja ha provocat i provocarà més d’un ensurt i incident.

5.- Si comparem aquest cas amb el de l’industrial Puigneró
(condemnat per delicte ecològic de vessaments d’uns colorants a llera pública)
veurem que hi´han greuges comparatius, atès que tot i que els dos són episodis
de contaminació per una deficient manipulació dels residus industrials, el cas
de Puignerò queda del tot minimitzat enfront del d’ERKIMIA. No obstant això les
penes imposades són del tot desproporcionals e inversament proporcionals a la
magnitud dels fets.

6.- Tot fa pensar, per les raons abans exposades que el
judici que s’ha suspès, amb l’acord assolit per les parts, era políticament
incorrecta i inoportú. L’acord assolit demostra la crua realitat que la gran
indústria és un poder fàctic al nostre país.

7.- Malgrat totes aquestes deficiències i mancances,
felicitem als companys de GREENPEACE, els promotors d’aquesta denúncia, que
ha estat minimitzada per interessos polítics a l’hora de demanar
responsabilitats, però que considerem un èxit per l’ecologisme encara que quedi
molt per fer i esbrinar i actuar per aturar la impunitat de la indústria química
i llurs actuacions en tractament de residus i que és responsable en bona part de
la contaminació del medi ambient i el medi natural de les nostres
comarques.

Por tot l’anteriorment exposat manifestem el nostre desacord
amb el desenvolupament dels fets que han comportat l’acord assolit.

Reus, 22 de gener de 2002