El Geven demana la retirada del PGOU de Santa Oliva

Penjat el 30 de gener de 2003, per ecologistes

El Geven demana la retirada del PGOU de Santa Oliva perquè el troba incompatible amb els requeriments de l’Agenda 21 Local

L’entitat ha fet 25 propostes per millorar els serveis, l’entorn natural i la qualitat de vida del municipi, dirigides a l’equip redactor de l’Auditoria i a l’Ajuntament

El Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès- Geven- considera que amb l’actual Pla General del municipi de Santa Oliva, aprovat el març del 2001, resulta totalment impossible tirar endavant una política social i ambiental sostenible, en un poble que actualment ja mostra importants dèficits en la gestió dels recursos hídrics, la depuració de les aigües residuals, els abocaments incontrolats de residus, el manteniment dels camins, la regeneració de rieres i torrents, la contaminació acústica i el control de la qualitat de l’aire, entre altres.

L’entitat creu que el creixement urbanístic que afectarà en 10 anys més de la meitat de sòl del terme municipal comportarà la destrucció de conreus i espais naturals, i posarà en perill la qualitat de vida dels seus habitants, degut a la falta de mitjans per la creació de noves escoles, llars d’infants, serveis sanitaris, transports, ni suficient assistència social per la tercera edat. També considera inassumibles i exagerades les projeccions estadístiques que, per un municipi de 2.400 veïns empadronats, preveuen un creixement demogràfic fins a 11.450 habitants en només 10 anys.

Per això els ecologistes demanen a l’Ajuntament i al grup de redactors de l’Auditoria, que es plantegin la retirada del PGOU, per procedir a la seva modificació, renunciant a la filosofia expansionista que l’inspira. El Geven vol fer constar que ni els veïns de Santa Oliva, ni els pagesos, ni els propietaris d’explotacions agrícoles veuen amb bons ulls l’anomenada Rambla, un vial de gran amplada i prop de 4 kilòmetres de longitud, que haurà d’unir el casc antic del poble amb la urbanització de Les Pedreres i el barri Sant Jordi, amb una ocupació de sòl i unes despeses de gestió molt altes. A més, el seu impacte en el patrimoni rural serà demoledor, ja que segueix l’anomenat camí Vell del Vendrell, a la vora del qual s’hi troben desenes de barraques, aljubs, pous i refugis de pedra seca de gran interès arquitectònic. Creiem que amb el correcte manteniment dels camins actuals les necessitats de desplaçament i comunicació queden cobertes amb escreix, sense que calgui arrencar hortes, vinyes ni camps d’oliveres.

Evitar la tala dels boscos

Per tant proposem la revisió dels criteris urbanístics per part del gabinet d’arquitectes i l’aprovació d’un nou Pla General, on l’actual equip de govern socialista impulsi una nova filosofia que tingui per eix bàsic el desenvolupament sostenible i on es retalli considerablament la superfície edificable urbana i també el sòl industrial, a més de respectar les franges de domini públic als vorals de les carreteres, vies de tren i torrents existents, que encara actualment no estan reflectides en la cartografia oficial. La protecció total de les ja escasses àrees verdes i boscos del terme és també una qüestió prioritària, ja que actualment el PGOU permet urbanitzar-los parcialment, per aixecar-hi zones residencials que comportaran una gran pressió humana i len alguns casos la seva desaparició. En aquest sentit cal denunciar la inexplicable destrucció dels boscos perimetrals de les urbanitzacions Canyelles i Les Pedreres, els únics que existeixen al terme, per convertir-los en terreny urbanitzable.

El GEVEN vol mostrar la seva preocupació pel fet que a Santa Oliva s’està impulsant la construcció de noves àrees residencials seguint el model especulatiu del Vendrell.

Altres peticions formulades a l’Agenda-21 de Santa Oliva són:

– Protecció real i efectiva del Patrimoni rural per evitar la destrucció de marges, camins, barraques, refugis, fornets, etc declarant-los “Béns d’interès cultural”. Això evitaria la seva desaparició com va passar fa un any a la zona de l’Albornar, on l’ampliació de la zona industrial va comportar que fossin arrasats més d’una desena d’elements arquitectònics.

– Recollida immediata dels abundants microabocaments i de les runes escampades per molts indrets del terme –vorals de l’A-7, perímetre d’Idiada, marges del torrent del Lluc, entorn del polígon Molí de’n Serra– i clausura dels abocadors il.legals però consentits.

– Restauració i recuperació de la vegetació de les lleres i les riberes de tots els cursos fluvials que travessen el municipi. Reobertura dels accessos públics a la masia de l’Albornar i execució del dret de pas per vianants i ramats pels torrents que travessen IDIADA, ara clausurats en benefici d’interessos privats. La pista de proves s’ha convertit en un territori segrestat al municipi, a canvi d’unes contrapartides econòmiques ridícules.

– Construcció d’un col.lector de connexió d’alta entre el nucli històric, les urbanitzacions i la Depuradora comarcal per tal de procedir a la neteja de les aigües residuals que ara es llencen directament a mar, barrejades amb les aigües ja depurades de l’EDAR.

– Control de les emissions atmosfèriques de les indústries properes als nuclis habitats i també de la contaminació acústica, sobretot a l’àrea d’influència de l’AVE.

– Elaboració d’una normativa sobre l’abocament de purins i la crema de matèria inorgànica, per tal d’evitar la contaminació de l’aire i de l’aqüífer local.

– Ampliació dels serveis socials en matèria de sanitat, ensenyament, primera infància i suport a la tercera edat. Uns serveis que a dia d’avui ja estan saturats. Cal la construcció d’una nova escola i guarderia a Les Pedreres, ampliació de la llar d’infants les Orenetes, així com la duplicació de l’espai físic i recursos humans a les consultes de l’ambulatori local.

– Creació d’un Consell Assessor en matèria ambiental i social, amb representació d’associacions i particulars, com a pas necessari per garantir l’essencial participació ciutadana en les conclusions de l’auditoria i també en la gestió del municipi. En aquest sentit, el GEVEN vol que l’Ajuntament assumeixi com a propis els resultats de l’Auditoria sòcio-ambiental, amb un compromís que vagi més enllà de la política partidista.

Finalment, el GEVEN valora com a molt positiva la iniciativa de les autoritats municipals de tirar endavant una auditoria ambiental -la primera al Baix Penedès-, fomentant la participació ciutadana, per conèixer l’estat del poble i les problemàtiques futures que se’n podrien derivar.

GEVEN-ECOLOGISTES DE CATALUNYA

Centre Cívic l’Estació. Rambla del Vendrell, s/n
Tel. 977 – 66 44 39
e.mail: geven@sinix.net
web: www.stormpages.com/geven

El Vendrell, gener de 2003.