Una de freda i una altra de calenta

Penjat el 3 de febrer de 2003, per ecologistes

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar en sessió
plenària cel.lebrada el passat 30-01-02, una moció de rebuig al projecte de
construcció d’una central eòlica a la Montanya Blanca.

El GEPEC-ECOLOGISTES DE CATALUNYA, des del seu posicionament a
favor de la implantació racional i sostenible de la energia eòlica respectuosa
amb el valuós Patrimoni Natural de Catalunya, considera que la construcció del
projecte d’una central eòlica a la Montanya Blanca provocaria uns impactes
severs i per tant al nostre entendre és inviable.

Hem constatat que aquest projecte, és un dels que gaudeix del
tracte de favor del President de la Generalitat (l’estudi d’impacte ambiental el
va fer l’empresa ENTORN de la que un dels seus fills, en Pere Pujol, n’és
accionista majoritari). Medi Ambient continua rebent fortes pressions del
Departament d’Indústria perquè canviï els seus informes negatius i els adapti a
les “necessitats” polítiques de Presidència.

Actualment, aquest projecte, administrativament té
l’autorització del Departament d’Indústria de la Generalitat i esta recorregut
via contenciós-administratiu per l’Institut Català per la Conservació dels
Rapinyaires (ICCRA).

És per això que volem manifestar públicament el nostre suport a
l’acord pres per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, significant l’interès i la
importància del mateix a l’hora de reivindicar la preservació del Patrimoni
Natural i la valorització del paisatge com un paràmetre molt important a tenir
en compte dins dels criteris de la eco-sostenibilitat.

D’altra banda, recriminem enèrgicament que els grups municipals
del PSC i mixt (amb els seus vots favorables) i de CiU i PP (amb la seva
abstenció) de l’Ajuntament de Tortosa, hagin propiciat l’autorització a les
empreses ECOVENT PARC EOLIC,SA i TERRANOVA ENERGY CORPORATION, SA per instal.lar
centrals eòliques a la Serra del Boix- Coll de l’Alba, revocant l’anterior acord
de denegació de llicències promogut per la iniciativa popular de la Plataforma
per a l’Ús Racional de la Energia Eòlica del Baix Ebre.

L’actuació constata la submissió de determinats consistoris als
poders fàctics i econòmics de les empreses promotores de projectes eòlics i a la
discrecionalitat interessada de diferents departaments de la Generalitat.
Obviant la obligació de la defensa i preservació del Patrimoni Natural que
dimana de la legislació europea.

Tanmateix deixa en evidència la política del PSC a les Terres
de l’Ebre (concretament l’alcalde de Tortosa), d’una banda opositor
circumstancial al PHN al.legant bàsicament criteris de sostenibilitat i
directives comunitàries de protecció d’aus, i d’una altra, autoritza uns
projectes eòlics que atempten contra aquesta mateixa legislació i criteris.

Davant la deficient tramitació administrativa de l’expedient i
les greus irregularitats que conté, així com pels impactes severs al Patrimoni
Natural que provocarà la construcció de les centrals eòliques a la Serra del
Boix-Coll de l’Alba, el GEPEC-ECOLOGISTES DE CATALUNYA anuncia que emprendrà les
mesures legals necessàries i convenients per anul.lar les llicències
atorgades.

Reus, 03 de febrer de
2003