Pel túnel del TGV de Girona no hi podria passar cap tipus de mercaderies

Penjat el 3 de febrer de 2003, per ecologistes

L’equip tècnic de la COPalTAV-comarques Gironines ha estat analitzant el projecte en exposició pública del pas de la línia d’alta velocitat per Girona.

S’ha trobat que en l’annex 19.3, on es fa la descripció del túnels, queda clarament especificat que el túnel de la via d’alta velocitat “no s’admeten el transport de mercaderies”.

Aquest fet reforça la hipòtesi que el llarg de tots aquests anys hem estat defensant: la via d’alta velocitat no és útil pel transport de mercaderies, i això reforça el fet que la via Barcelona-França no sigui rendible a nivell econòmic. Aquest baix rendiment és el principal motiu del perquè l’Estat Francès va retardant el seu tros del projecte interfrontaré.

A tots els països del món, les línies d’alta velocitat s’utilitzen quasi exclusivament pel transport de viatgers, no de mercaderies. Això és degut a que l’elevat pes dels trens de mercaderies fa augmentar molt el cost del manteniment ja que deforma les vies.

L’alta velocitat és avantatjosa pel viatger (a nivell de temps i de diners) en trajectes inferiors a 500 Km. A partir d’aquesta distància al passatger li surt millor agafant un avió. En direcció nord de Barcelona (cap al centre de França) no es pot assegurar un transport anual dels més de 7 milions de viatgers anuals que es necessitarien per tal que l’obra fos acceptable a nivell de costos econòmics. Com que aquest quota és impossible d’arribar-hi (actualment no s’arriba a 1 milió de passatgers anuals que travessen la frontera), l’Estat Espanyol sempre ha afirmat que vol fer un transport mixt de passatgers i mercaderies per tal de poder rendibilitzar la infrastructura. Aquesta hipòtesi de transport mixt és errònia tècnicament, tal i com es demostra en l’actual informe en exposició pública.

Per acabar volem reafirmar que ens mantenim ferms a la nostra alternativa i esperançats perquè veiem com el projecte es retarda i van apareixent alternatives més semblants a la nostra, com seria posar un tercer carril per mercaderies a l’actual via Barcelona-fronetra Francesa.

COPalTAV-comarques Gironines

Per a més informació: Ramon Caralt: 972594629 / Lluís Benejam: 972670531