Desqualificar sòl és possible. La revisió del POU de la Jonquera: un exemple a s

Penjat el 3 de febrer de 2003, per ecologistes

Davant la Revisió del Pla d’Ordenació Urbana de La Jonquera, impulsada per l’equip de govern de CiU i ERC, que l’Ajuntament ha posat recentment a exposició pública, la Plataforma Ciutadana Salvem l’Empordà valora positivament que es proposi una important desqualificació de sòl urbanitzable, que tornarà a ser no urbanitzable.

Es tracta principalment de sòls allunyats del nucli urbà, situats en terrenys que han conservat fins ara els seus valors naturals i paisatgístics, per la qual cosa trobem encertada la decisió municipal, en la línia d’un creixement compacte de les ciutats i de la utilització racional dels recursos del territori, tal com s’impulsa des de l’actual Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.

En el mateix sentit es valora positivament que es protegeixi especialment la major part del sòl no urbanitzable.

Cal dir que aquesta desclassificació, efectuada en el marc d’una revisió del planejament municipal, no comporta indemnitzacions, sinó que forma part de les decisions urbanístiques possibles d’un municipi quan revisa el seu planejament. Si en el seu moment s’haguessin pres les mateixes decisions a llocs com Cap Ras o la zona de Fluvià Marina, ara no hi hauria cap problema en aquests llocs.

Cal dir també que mentre no s’aprovi el Pla Director Urbanístic de l’Alt i el Baix Empordà, creiem que es poden tirar endavant revisions de planejament en aquesta línia, però no realitzar revisions que augmentin el sòl urbanitzable o aprovar plans parcials de nous sectors, perquè llavors el Pla Director arrivarà quan ja sigui massa tard.

Per últim, trobem molt positiu que s’allargui el període d’exposició pública a tres mesos i que es fomenti el coneixement del Pla per part dels ciutadans, i que així es faci realment efectiu el dret a la participació i la transparència en les decisions urbanístiques municipals.

Salvem l’Empordà!

Per+ info: Joan Budó: 972554095