Catalunya importa i consumeix fusta il.legal

Penjat el 13 de març de 2003, per ecologistes

GEPEC -Ecologistes de Catalunya i Greenpeace fan públic l’informe
“La petjada del consum català de fusta sobre els boscos del planeta”

Les organitzacions ecologistes GEPEC (Grup d’Estudi i
Protecció dels Ecosistemes del Camp)- Ecologistes de Catalunya i Greenpeace
han fet públic a Reus (Tarragona) un informe que analitza l’impacte
de les importacions i consum de fusta a Catalunya sobre els boscos del planeta;
aquest informe revela que una part de la fusta que entra i és consumida
a Catalunya és d’origen il·legal.

L’informe conclou que el mercat català i la seva
indústria de transformació causen un impacte negatiu sobre
els boscos del planeta a causa de la importació de més de
15.500 tones de fusta il·legal (dades de 2001) per un valor superior
als 16 milions d’euros. Això representa el 3,5% del total de les
importacions en pes, però el 17% del valor econòmic. L’estimació
és conservadora: el consum català de fusta tropical comprada
en altres Comunitats Autònomes incrementaria notablement aquestes
xifres. Si ens atenim només a la fusta tropical, el 60% procedeix
de tales il·legals.

Catalunya consumeix fusta procedent de la tala il·legal
i destructiva dels boscos del planeta. El sector importador de fusta, la
indústria de transformació i el Govern de la Generalitat han
de prendre mesures per a posar fre a la seva complicitat amb el problema”
ha declarat Carles Balsells, del GEPEC-Ecologistes de Catalunya.

La tala il·legal és aquella que es practica
incomplint les normes legals sobre gestió forestal. La tala il·legal
posa en el mercat fusta generalment més barata, per la qual cosa
la producció legal competeix en desigualtat de condicions essent
un desincentiu econòmic per a molts dels productors. La tala i comerç
de fusta il·legal és un problema reconegut internacionalment
i que està present en l’agenda de la majoria de les institucions
internacional: Nacions Unides, Banc Mundial, països del G8, FAO, etc.

Els exemples més estesos i flagrants de l’explotació
il·legal tenen lloc en països amb falta de capacitat de control
sobre l’explotació dels recursos. Països com Brasil, Camerun,
Indonèsia, Malàsia o Rússia tenen altes taxes de tala
il·legal, encara que aquest problema afecta també a països
que com la Xina, Finlàndia o Suècia, compren fusta il·legal
als seus veïns de Rússia i Letònia, en el cas dels països
nòrdics, o Malàsia i Indonèsia, en el cas de Xina.

Greenpeace i el GEPEC-Ecologistes de Catalunya van visitar
el passat mes de novembre els magatzems de fusta de la província
de Tarragona. En alguns d’ells s’ha pogut trobar fusta de Camerun i Brasil
procedent d’empreses que incorren en delictes contra la legislació
forestal en el seu país d’origen. Aquestes empreses han estat condemnades
per diversos delictes, multades i, fins i tot, excloses dels concursos de
noves concessions forestals pel seu incompliment reiterat de la legislació,
malgrat la qual cosa la seva fusta segueix sent exportada.

Pel costat positiu, la presència a Catalunya de
emmagatzemadors i importadors que ofereixen fusta amb certificat forestal
emès per una entitat independent, com el segell FSC, representa una
alternativa clara als compradors, fabricadors i administracions que volen
donar suport un comerç just i responsable de productes forestals.

De fet, alguns ajuntaments, com el del Prat del Llobregat
(Barcelona), han assumit des de 1996 una política municipal compromesa
clarament amb els acords de la Cimera de Rio (amb Agenda 21 inclosa) i exigeix
en els plecs de clàusules administratives per a la contractació
de productes (mobiliari urbà, per exemple) que la fusta tingui un
certificat forestal emès per una organització independent.
En aquest sentit, el passat 23 de febrer de 2003 el Grup Parlamentari Iniciativa
per Catalunya-El Verds va presentar una Proposició No de Llei en
el Parlament de Catalunya on sol·licitava, entre altres coses, que
a través dels plecs de prescripcions tècniques de les obres,
subministraments i serveis l’administració demandi fusta certificada
per sistemes independents i reconeguts internacionalment.

Les Administracions públiques de Catalunya
tenen una responsabilitat especial a l’hora de crear un mercat viable de
productes forestals certificats. És imprescindible que en els seus
plecs de prescripcions tècniques per a obres, subministraments i
serveis, s’exigeixi que la fusta procedeixi de la legalitat mitjançant
certificats emesos per entitats independents, com el FSC”
. Ha assenyalat
Miguel Ángel Soto, responsable de la Campanya de Boscos de Greenpeace.

Fi del comunicat

Per a més informació:

Responsable del GEPEC: Carles Balsell 669 026344

Responsable de Boscos de Greenpeace: Miguel Angel
Soto 626 99 82 46

Greenpeace: 91 4441400 o Laura Pérez 626
998251


Nota: L’informe “La petjada
del consum català de fusta en els boscos del planeta” pot ser descarregat
en format pdf de la web de Greenpeace
www.greenpeace.es