Més a prop de la protecció de Torre Negra

Penjat el 19 de març de 2003, per ecologistes

El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar ahir al vespre, per unanimitat, la documentació complementària que havia sol·licitat la Generalitat per aprovar definitivament la modificació del Pla General Mertopolità. L’última paraula la té ara la Generalitat.

Malgrat el nostre desacord amb la consolidació de les tres incipients illes urbanes que hi ha dintre del sector, la Plataforma Cívica per la Defensa de Torre Negra i rodalies considera que es tracta d’una bona documentació, que respon amb escreix als aclariments que demanava la Generalitat. Ens satisfà especialment que s’hagi recollit la nostra al·legació que suggeria reconèixer el valor de les rieres amb una clau urbanística nova, inexistent en el PGM. Ens satisfà, també, que s’hagi mantingut el consens polític.

Amb tot, ens preocupa la lentitud amb que s’està avançant en la protecció (han passat 8 anys des que es va arribar al consens social i polític per protegir Torre Negra), la dificultat de tancar acords amb la propietat majoritària malgrat haver rebut ofertes d’adquisició de sòl (no d’indemnització!) per part del Consistori que considerem generoses i el risc de noves sentències judicials que suposa aquest desencontre. Torre Negra posa de manifest, un cop més, la manca d’eines de que disposen els ajuntaments per a posar en pràctica polítiques de protecció.

D’altra banda no ens cansarem de denunciar les amenaces per Torre Negra que suposen el Vial de Cornisa i el Túnel de Sant Medir i, sobre tot, la imminent construcció del Centre Direccional entre Sant Cugat i Cerdanyola, promogut pel Consistori veí, i del Túnel d’Horta que portarà associat, defensat per la Generalitat i pel propi alcalde de Sant Cugat.

Els principals reptes que queden pendents són:
– Encarregar l’elaboració del Pla Especial de Gestió del Parc Rural a un equip especialista en gestió d’espais naturals.
– Recuperar el valor ecològic potencial de la Riera del Sant Crist i proposar al municipi de Cerdanyola la creació del Parc Rural de Torre Negra-Riera de Sant Cugat, que lligui Torre Negra, la Via Verda i l’espai agroforestal de Can Codina – Can Canaletes.
– Potenciar la Via Verda entre Collserola i Sant Llorenç com a connector paisatgístic i zona d’esbarjo per a la població vallesana, que descarregui l’actual pressió humana sobre Collserola.

Sant Cugat del Vallès, 18 de març de 2002

PLATAFORMA CÍVICA PER LA DEFENSA DE TORRE NEGRA I RODALIES