Campanya de recollida de les propostes polítiques de protecció de Collserola

Penjat el 9 d'abril de 2003, per ecologistes

La Plataforma Cívica per la Defensa
de Collserola
inicia una campanya per recollir les propostes de protecció
de Collserola de tots els partits polítics dels municipis que envolten
la Serra.

La iniciativa es basa en els bons resultats assolits a partir de les enquestes
presentades en eleccions municipals anteriors, al municipi de Sant Cugat:

– La campanya “vota Torre Negra” de 1995 va servir per aconseguir
el compromís de tots els partits polítics en la defensa de Torre
Negra. Fruit d’aquesta campanya l’Ajuntament va crear la Comissió de
Seguiment, integrada per tots els partits del Consistori i per la Plataforma
Cívica. Aquesta Comissió encara es manté el dia d’avui.

– L’enquesta sobre qüestions ambientals que va presentar el Grup de
Natura del CMSC a les eleccions del 1999 va recollir per escrit, entre
d’altres informacions, l’oposició del PP a l’abocador de la
pedrera Berta. Quan el conflicte sobre l’abocador va esclatar dos anys després,
el PP ho va tenir difícil per desdir-se de les seves declaracions,
i es va haver d’afegir a l’oposició mostrada per Unió i per
ERC.

L’enquesta d’enguany està centrada sobre Collserola i el seu entorn
(plana vallesana i valls del Llobregat i del Besòs). Consta de 10
preguntes no acotades, de manera que els partits han de fer un esforç
més gran per a respondre-la. Amb tot, va acompanyada del manifest de
la Plataforma, de cara a que els partits que ho creguin oportú puguin
recollir del manifest les propostes que els hi semblin més oportunes.

Els objectius de l’enquesta són:

– Convertir la protecció de Collserola i del seu entorn en una prioritat
per a tots els partits polítics.

– Que els partits polítics facin un esforç per concretar
les seves propostes en relació a la protecció del territori,
més enllà de les referències genèriques que solen
fer al desenvolupament sostenible o a la protecció d’indrets concrets.

– Que els partits polítics hagin de discutir aquestes propostes
a escala supramunicipal. Això permetrà superar les contradiccions
que es donen avui entre posicionaments oposats del mateix partit en municipis
diferents. També ha de permetre convertir la protecció de Collserola
i el seu entorn en un objectiu nacional de cada partit.

– Contrastar amb els partits polítics les percepcions que té
la Plataforma Cívica sobre la problemàtica i les propostes per
abordar-la.

Esperem recollir les respostes a finals d’abril i poder fer públics
els resultats a principis de maig.

Per a la divulgació dels resultats serà imprescindible la
col.laboració dels mitjans de comunicació, tal i com ha succeït
a Sant Cugat en anys anteriors.

Sant Cugat del Vallès, 8 d’abril de 2003

Per a més informació us podeu posar en contacte amb:
Maria Rosa Valls
93 589 06 15
Kristian Herbolzheimer 93 581 25
09