El Conseller de Medi Ambient autoritza de nou l’abocador de residus industrials

Penjat el 24 d'abril de 2003, per ecologistes

Malgrat que aquest abocador ha estat declarat il.legal i clausurat des del 25 de febrer per ordre del mateix Conseller.

La PAAC considera que aquesta es una autorització totalment il.legal i per moltes raons:

– l’abocador és el mateix i, per tant, està situat en el mateix lloc. Si segons la sentència havia d’estar a més de dos quilòmetres de la població, aquesta nova autorització basada en una altra llei, s’ho salta a la torera. No pot ser de cap manera que una llei nova sigui menys restrictiva que la anterior. D’aquesta manera aniríem canviant les lleis per caprici i per conveniència.

– l’Abocador continua essent una activitat molesta, insalubre i nociva i no deixa de ser-ho perquè ara hi hagi un paper que l’autoritzi. No ha canviat de lloc i, tot i que NOVOTEC —l’empresa que ha fet l’estudi de Impacte Ambiental— no parli de que hi ha nuclis habitats a menys de 2 km. es veu que com que no desapareix l’abocador, la manera d’arreglar-ho es desapareixent la població…

– l’abocador continua estant situat a sobre dels aqüífers de la zona, amb el perill que això implica de filtracions i contaminació a les aigües subterrànies. És més, el vas de l’abocador travessa directament aquests aqüífers.

– no es pot “reiniciar” (en paraules textuals del Sr. Conseller) una activitat que es il.legal. Si volen un abocador a Vacamorta, l’han de fer de cap i de nou; no poden aprofitar l’abocador que ja hi ha, i que hem patit més de dos anys, perquè aquest es il.legal. A dreta llei han de buidar-lo tot i tornar a començar.

– hi ha una querella pendent per presumpte delicte ecològic, amb casos documentats de danys a l medi ambient i a la salut de les persones. Medi Ambient actua en contra del medi ambient autoritzant aquesta activitat -que es de residus industrials, i per tant hauria de ser responsabilitat de les industries- quan NO està resolt el cas de delictes.

– ara donen dos mesos per obtenir permisos “abans de reiniciar l’activitat” segons s’expressa en la nova autorització… quan en més de dos anys no els han obtingut. Busquen una depuradora industrial que els autoritzi a abocar els lixiviats que fins ara han anat a Campdorà, La Bisbal i la depuradora de darrera la platja de Castell sense cap autorització, o sigui sense que hi hagi les infrastructures necessàries per tractar aquests tipus de residus i, per tant, presumiblement contaminant cada una de les tres zones.

– la PAAC, evidentment, posarà recurs a aquesta autorització i demanarà la mesura cautelar de suspensió. Alhora fa una crida a tots els grups ecologistes, partits polítics, entitats i particulars que es vulguin sumar a aquesta iniciativa i a les mobilitzacions que es faran.