Reus es compromet a utilitzar fusta sostenible en les seves obres urbanes

Penjat el 28 d'abril de 2003, per ecologistes

Reus es compromet a utilitzar fusta sostenible en les seves obres urbanes

Després de la petició que GEPEC (Grup d`Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp) – Ecologistes de Catalunya i Greenpeace van realitzar a principis d’abril a diversos ajuntaments, l’Ajuntament de Reus s’ha compromès per escrit a demanar fusta certificada en les plecs de condicions de les obres d’urbanització.

L’ajuntament de Reus ha fet un regal als boscos del planeta. Consumir únicament fusta certificada procedent de la gestió sostenible és la millor manera de té l’administració pública de lluitar contra la tala il·legal, la deforestació i la degradació forestal” ha declarat Carles Balsells, de GEPEC-AEEC

Reus se suma d’aquesta forma als ajuntaments que com el del Prat del Llobregat o Barcelona han assumit una política municipal compromesa clarament amb els acords del Cim de Riu i exigeixen en els plecs de condicions per a la contractació de productes (edificis, mobiliari urbà, etc.) que la fusta tingui un certificat forestal emès per una organització independent.

GEPEC-AEEC i Greenpeace van denunciar a mitjan març que el mercat de fusta de Catalunya importa i consumeix fusta il·legal. L’informe presentat concloïa que el mercat català i la seva indústria de transformació causen un impacte negatiu sobre els boscos del planeta a causa de la importació de més de 15.500 tones de fusta il·legal (dades de 2001) per un valor superior als 16 milions d’Euros. Això representa el 3,5% del total de les importacions en pes, però el 17% del valor econòmic. Greenpeace i GEPEC van visitar al novembre de 2002 els magatzems de fusta de la província de Tarragona. En alguns d’ells es va trobar fusta de Camerun i Brasil procedent d’empreses que incorren en delictes contra la legislació forestal en el seu país d’origen. Aquestes empreses han estat condemnades per diversos delictes, sancionades i fins i tot excloses dels concursos de noves concessions forestals pel seu incompliment reiterat de la legislació, malgrat la qual cosa la seva fusta segueix sent exportada.

Les Administracions públiques de Catalunya tenen una responsabilitat especial a l’hora de crear un mercat viable de productes forestals certificats. És imprescindible que en els seus plecs de condicions per a obres, subministraments i serveis, exigeixi que la fusta procedeixi de la legalitat mitjançant certificats emesos per entitats independents, com el FSC”. Ha assenyalat Miguel Ángel Soto, responsable de la Campanya de Boscos de Greenpeace.

Per a més informació:

Responsable de *GEPEC: Carles *Balsells 669 026344

Responsable de Boscos de Greenpeace: Miguel *Angel Soto 626 99 82 46

Greenpeace: 91 4441400 o Laura Pérez 626 998251.