S’acompleixen les previsions de la COPalTAV

Penjat el 30 d'abril de 2003, per ecologistes

Fa poc dies, hem llegit als diaris que la connexió per TGV entre Figueres i Perpinyà ha quedat aturada perquè els Governs d’Espanya i França van donar per concloses les negociacions que mantenien amb la concessionària Euroferro.

Les causes del trencament han estat principalment per l’exigència per part d’Euroferro d’assegurar la rendibilitat de la concessió. Cal recordar que el TGV entre Figueres i Perpinyà serà la primera línia ferroviària que es construirà a l’Estat Espanyol amb capital privat en concessió de l’explotació a 50 anys. Per assegurar la rendibilitat del capital privat es sol·licita un trànsit mínim. Sinó s’acompleix aquest trànsit, i per tant els ingressos corresponents, la sol·licitud d’Euroferro és que l’Estat ha d’assumir la diferència entre les expectatives i la realitat. Aquesta consideració ve motivada per la por de Euroferro a no poder complir amb les despeses de finançament ja que les xifres del projecte referents al trànsit poden estar inflades i també per les notícies que per la part francesa no es construeixi el tram Perpinyà Montpeller.

Fins aquí la notícia i ara volem fer una sèrie de consideracions.

Primerament considerem que exceptuant Euroferro i la Comissió Intergovernamental, ningú coneix les xifres del projecte. Ens referim a la rendibilitat en els supòsits de finançament privada o amb aportacions de fons públics etc., dades que en qualsevol projecte ferroviari han de ser públiques i s’han d’incorporar en la seva tramitació. Només coneixem les declaracions actuals i alguns informes del Govern Francès .

Referent a les dades del govern Francès, cal recordar que l’any 1996, l’Informe Rouvillois, assegurava que aquest projecte no podria executar-se, garantitzant una mínima rendibilitat intrínseca, utilitzant solament capital privat. També es comprovava que el projecte TGV Barcelona-Montpellier era el que tenia la tassa de rendibilitat interna mes baixa i per tant el menor numero de viatgers de tot l’esquema dels nous projectes ferroviaris francesos d’alta velocitat acordats a Essen. El consell de l’informe era que s’abandonés el projecte o s’aplacés de forma indefinida.

La baixa rendibilitat d’aquesta via la COPalTAV la porta anunciant des que ens vam constituir a comarques gironines l’any 1997.

Davant l’absència dels estudis obligats per llei sobre la rendibilitat i finançament del projecte (article 229 del reglament de la Llei de l’Ordenació del Transport (Real Decret 1211/90), des de la COPalTAV s’ha sol·licitat la documentació, directament a Fomento, també s’ha sol·licitat a través del Congrés i finalment a través del Defensor del Pueblo. S’ha de recordar que la carència dels estudis econòmics i de finançament de la línia pot donar com resultat en cas de judici un vici administratiu i anular el procediment. Així ho ha entès el Defensor del Pueblo que el passat 7 de març va acceptat la nostra sol·licitud i està investigant el procediment.

A la vista del que s’ha comentat, i donat l’ocultisme de les xifres, no podem mes que pensar que aquest tren no es pot finançar solament amb capital privat sense uns costos inasumibles per la col·lectivitat i tampoc existeix la possibilitat d’aportació de capitals públics en quantitat suficient en el moment actual per la inexistència dels mateixos consumits (fons estructurals) a la línia Madrid-Barcelona o consumits en altres inversions necessàries (com per exemple la necessitat urgent de partides de manteniment a RENFE).

Nosaltres que, en contra del que es diu pels fanàtics de l’alta velocitat, volem la prosperitat econòmica de Girona, volem un turisme sostenible i som conscients del gran problema del trànsit de mercaderies des del port de Barcelona, ja fa temps fem la proposta d’una alternativa executable a costos inferiors al 50% del projecte d’alta velocitat i en un termini molt curt i amb una afectació mínima sobre el territori .

Consisteix fonamentalment en la millora de la via actual i adequar-la al trànsit de trens ràpids pendulars i per trens de mercaderies. És una solució alternativa a l’alta velocitat que s’està aplicant a molts trams europeus on les continues demores per problemes financers no fan possible acomplir les expectatives de l’alta velocitat.

Som conscients que encara no es aquesta la solució a la que oficialment vol arribar Fomento ja que ha anunciat un nou concurs pel tram Figueres a Perpinyà amb noves condicions que irremeiablement encariran encara més el projecte, però que tal com van les coses, no creiem lluny el dia en què sigui forçós la baixada d’ambicions d’alguns. Restem a la disposició de les Administracions quan arribi aquest dia que veiem ja molt proper.

COPalTAV – Comarques Gironines

20 d’abril de 2003

Per més informació: Ramon Caralt: 972594629