Granja de porcs de Pedret i Marzà

Penjat el 30 d'abril de 2003, per ecologistes

La plataforma cívica Salvem l’Empordà vol denunciar els treballs que s’han estat realitzant a Pedret i Marxà per instal·lar-hi una granja de 2100 porcs.

L’ajuntament va donar la llicència per iniciar els treballs, tot i que en data de 19 de novembre de 2002 Salvem l’Empordà va sol·licitar a l’ajuntament l’anul·lació de la llicència perquè incompleixen amb les normes subsidiàries del municipi, doncs no tenen una parcel·la de 50.000 m2 tal i com se’ls obliga en el planejament del municipi.

Per això, Salvem l’Empordà demana la restauració completa d’aquests terrenys per retornar-los al seu estat inicial.

Considerem una vergonya que amb un tema tan seriós com és la implantació de noves macrogranges industrialitzades de porcs, i davant la diagnosi actual de la comarca, siguin possible aquestes irregularitats.

Salvem l’Empordà sempre ha demanat una moratòria temporal d’aquestes macro granges industrialitzades, fins que el tema de la contaminació per nitrats no estigui solucionat a la comarca i no hi hagi estudis seriosos que calculin quina capacitat de càrrega té la comarca pel que fa a nitrats.

L’Alt Empordà és una de les comarques més castigades pel que fa a contaminació de nitrats a Catalunya.

La diagnosi actual és:

 • Com a mínim, 18 municipis que en algun moment o altre han patit problemes de potabilitat de l’aigua de consum (>50 mg/l de nitrats)
 • 26 municipis catalogats com a zones vulnerables pel decret que ho regula.
 • En l’esborrany del nou decret de zones vulnerables, s’incrementa amb 11 municipis més; per tant, a l’Alt Empordà hi haurà 37 municipis catalogats com a vulnerables. Això vol dir la meitat sud de la comarca.

  Aquesta situació greu, ambientalment parlant, pot quedar molt agreujada si la Generalitat segueix permetent la instal·lació de més granges a la comarca. La plataforma Salvem l’Empordà té coneixement de 3 instal·lacions (totes elles situades sobre la reserva d’aigua subterrània més important de l’Alt Empordà):

 • 5000 porcs a Rabós (aprovada definitivament per la Generalitat de Catalunya i amb un contenciós administratiu interposat per Salvem l’Empordà)
 • més de 2000 porcs a Pedret i Marzà (amb les irregularitats abans esmentades)
 • 3000 porcs a Peralada (aturada inicialment per l’ajuntament)

  Salvem l’Empordà!

  ______________________________________________________________________
  Salvem l’Empordà – IAEDEN www.salvem-emporda.org
  c/ Sant Vicenç, 30 1r E-mail: iaeden@sinix.net
  Figueres 17600 info@salvem-emporda.org
  Tel 972670531
  Fax 972670391