Assemblea de Gandesa (Terra Alta)

Penjat el 9 de maig de 2003, per ecologistes

Ahir, dia 2 de maig, es va
celebrar a Gandesa una important assemblea informativa convocada per la
coordinadora de Plataformes i el GEPEC per informar a la població de la Terra
Alta del projecte de construcció d’una línia elèctrica d’alta tensió que té com
objecte principal evacuar la producció d’energia eòlica del conjunt de centrals
projectades a la comarca de la Terra Alta.

L’assemblea va comptar amb la
participació de la majoria d’alcaldes actuals a la Terra Alta i la majoria de
candidats a alcalde a les pròximes eleccions del dia 25 de maig. I eren
presents la majoria de alcaldes i candidats
de CiU, UPTA i
ERC.La presentació i moderació
de l’acte va ser a càrrec de Manuel Sanmartin que va fer història del que va ser
el primer mapa eòlic i de la situació actual. El naturalista Tony Beneyto, va
explicar el traçat de la línia així com la proposta alternativa de la
coordinadora i el GEPEC. Sergi Saladié va explicar la situació de l’energia
elèctrica a Catalunya i més en concret a Tarragona i Terra Alta. Ramon Roig va
explicar les implicacions paisatgístiques dels projectes eòlics i la linea
d’alta tensió projectada exposant, com a exemple d’acord comarcal, la
Carta del Paisatge del Priorat.


Posteriorment es va obrir
un debat amb amplia participació dels alcaldes i candidats sobre les
afectacions que tindran per la Terra Alta el conjunt de Centrals Eòliques
projectades, uns 350 molins, i la línia de 60 Km. de torres d’alta tensió.


Els convocants de
l’assemblea van proposar una moratòria de tres mesos en els terminis de
presentació d’al·legacions a la línia d’alta tensió que acaba aquest 13 de
maig
. L’objecte de disposar d’aquest temps és poder obrir un debat profund
amb informació directa a la població, amb els nous ajuntaments i el nou consell
comarcal sortit de les eleccions del 25 de maig. El president del consell
comarcal, Sr. Xavier Pallarés, va acceptar demanar-la a condició que durant el
dilluns 5 de maig, al menys 6 pobles de la comarca li demanin
. Ell mateix,
com alcalde d’Arnes, es va comprometre a fer-ho i també ho van fer l’alcalde de
Gandesa i els alcaldes de l’UPTA.


A més cal recordar, que en
l’última reunió del Consell Rector de l’IDECE es va entrar una moció
sol·licitant que en la propera Comissió del Pla Territorial es porti la
informació certa del total de projectes de centrals eòliques i línies
elèctriques que afecten a les Terres de l’Ebre. Aquest informació de conjunt és
essencial per poder obrir el debat territorial demanat per la coordinadora i el
GEPEC i acordat a l’assemblea de ahir a Gandesa. (S’adjunta el
document
)

.CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT PEL DESENVOLUPAMENT DE LES
COMARQUES DE L’EBRE


Tal i com diu el Pla Territorial de les Terres de l’Ebre,
considerem que “Dins dels serveis, són els relacionats amb el turisme els que,
basats en l’actractiu natural, paisatgístic i cultural de les Terres de l’Ebre,
tenen un potencial encara no exhaurit que ha de transformar positivament aquest
àmbit.” (3.2.3. El Turisme).

 • Considerant que existeix un consens sobre la ubicació d’energia eòlica a
  la Terra Alta entre una part important d’alcaldes i entitats
  conservacionistes,

 • Considerant que ja existeix, en l’actualitat, un entramat de línees
  elèctriques d’alta tensió a la zona que es poden aprofitar per unir les línees
  d’evacuació,

 • Considerant que la suma de molins i torres d’alta tensió són un factor de
  densitat a tenir molt en compte en l’afectació al paisatge,

 • Considerant que tenim noticies de que la Coordinadora de Plataformes
  Meridionals i el Gepec volen iniciar una campanya d’informació a la població
  sobre la pretesa construcció de centrals no consensuades i de línees
  elèctriques innecessàries que afecten espais d’interès natural,

Demanem que en la propera reunió de la Comissió de Politica
Territorial s’incloguin en el seu ordre del dia:

1) Una informació detallada de tots els projectes de Centrals
Eòliques que actualment existeixen a les Terres de l’Ebre i especialment a la
Terra Alta

2) Una informació detallada de les línees elèctriques
d’evacuació projectades

Lluís Salvadó

Ramon Roig

Tortosa a 24 de març de 2003