Agressions ambientals a la Vall de Sant Medir (Collserola)

Penjat el 12 de maig de 2003, per ecologistes

Davant les obres d’ampliació del camí de Can Borrell a Sant Medir (Sant Cugat del Vallès), la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola denuncia que les obres estan suposant un greu impacte ambiental.

Davant les obres d’ampliació del camí de Can Borrell a Sant Medir (Sant Cugat del Vallès), la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola denuncia que les obres estan suposant un greu impacte ambiental degut a que:

 • S’estan realitzant moviments de terres i tales d’arbres de proporcions molt superiors a les estríctament necessàries.
 • L’obra afecta de forma molt important a la riera: s’han construit un mínim de 200 metres d’escollera, tot constrenyint el seu pas natural, i s’estan construint guals a base de plaques de formigó en el llit de la riera, tot alterant i artificialitzant un ecosistema extremadament fràgil.
 • El pas de maquinària, així com les màquines formigonadores (emprades també en les obres properes de l’ermita de Sant Adjutori) tenen un impacte acústic que fa perillar greument la reproducció de les parelles d’astor que tenen presència a la vall, i que estan protegides per la Llei.

  El petit camí de fons de vall que creuava la riera enmig d’una frondosa vegetació mediterrània litoral constituïa un paisatge molt singular a Collserola i un dels ecosistemes més destacats de la Serra de Collserola.. La destrossa paisagística realitzada mostra una preocupant manca de sensibilitat per part de l’Ajuntament de Sant Cugat i del Consorci de Collserola en la gestió dels espais naturals.

  Davant d’aquests fets la Plataforma Cívica sol.licita al Consorci de Collserola i a l’ajuntament de Sant Cugat que:

  1. Aturin tota activitat que generi impacte acústic mentre dura el període de reproducció de les aus protegides.

  2. Aprofitin l’aturada obligada per realitzar un estudi per la minimització de l’impacte ambiental de l’obra que, incomprensiblement, no s’ha realitzat fins a la data.

  També ens adrecem al Departament de Medi Ambient per tal que faci un seguiment de les obres i en dictamini possibles responsabilitats per l’impacte ambiental que suposen.

  Sant Cugat del Vallès, 12 de maig de 2003.

  Per a més informació contacteu amb Kristian Herbolzheimer: 93 581 25 09 / 669 426 250