Parc Natural Montsant: El GEPEC pregunta al conseller de Medi Ambient si el nome

Penjat el 14 de maig de 2003, per ecologistes

El Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp (GEPEC)
ha adreçat una carta al conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, demanant-li
explicacions sobre el contractament i posterior nomenament de la directora del
Parc Natural, Neus Miró. En la darrera reunió de la Junta Rectora celebrada el
passat 15 d’abril a la Morera de Montsant, Antoni Robles, President de la
mateixa, va presentar Neus Miró com la directora del Parc Natural a la resta de
membres de la Junta, notificant que fou contractada el dia 1 d’abril i nomenada
pel Conseller el dia següent, 2 d’abril. Aquesta presentació va provocar un cert
desconcert entre alguns membres de la Junta, que no tenien constància del
nomenament.


En la carta adreçada al conseller, el GEPEC
pregunta si el procediment de contractació i nomenament de la directora s’ajusta
a dret, donat que “no ens consta, possiblement perquè no ho hem sabut trobar
al DOGC, el nomenament de la Sra. Neus Miró com a Directora del Parc Natural del
Montsant
“. En tot cas, els ecologistes demanen a Ramon Espadaler que els
faciliti una còpia del nomenament de la Sra. Neus Miró com a Directora del Parc
Natural del Montsant o, en el seu defecte, còpia de l’anunci del DOGC on és
publica el seu nomenament, així com una còpia del contracte fet a Neus Miró com
a Directora del Parc.

Els ecologistes també demanen al conseller
Ramon Espadaler que resolgui les sol.licituds plantejades en el termini
legalment establert, i en cas de no fer-ho, comuniqui el motiu raonat. Si l’acte
esgota la vía administrativa, el GEPEC sol.licitarà la tutela judicial al
corresponent Tribunal del Contenciós
Administratiu.