Projecte Falcone

Penjat el 22 de maig de 2003, per ecologistes

La Unió Europea ha aprovat el projecte “Criminalitat
ambiental transnacional a Itàlia i l’Estat espanyol: línies de tendència i rol
de la crim organitzat”
presentat per l’entitat italiana Legambiente, el
Gruppo Abele (Centro studi per la legalità) i el GEPEC-EC. La Unió Europea
finança el 70% del projecte, i per a la resta es compta amb el suport d’altres
administracions. En el cas de l’Estat espanyol els ajuntaments de Cambrils,
Vilaseca, Tarragona, Torredembarra i Reus col·laboren en el projecte.

El tema és la investigació sobre el tràfic ilegal de residus
especials i nuclears i la implicació de màfies organitzades en el tema.

El GEPEC-AEEC té assignada la responsabilitat del projecte en
l’àmbit de l’estat espanyol.

Els grup de recerca haurà de trobar informació sobre els temes
següents: • Exhaustiva de legislació sobre delictes relacionats amb residus i altres
  crims mediambientals relevants pel tema del projecte

 • Recopilació d’informes, estudis i altres publicacions produïdes pel
  Ministeri de Medi Ambient, els Parlaments, comités parlamentaris, i altres
  institucions públiques al càrrec de la lluita i prevenció dels crims
  mediambientals, amb especial atenció sobre els residus especials i
  nuclears

 • Dades de l’organització interna i tècniques d’acompliment de la llei de
  les agències i cossos de seguretat encarregats de la lluita contra crims
  mediambientals (presència o no d’agències especialitzades, activitats
  realitzades durant els passats cinc anys)

 • Recopilació de dades quantitatives sobre tendències en crims
  mediambientals des de 1998 a 2002, amb especial atenció als crims
  mediambientals relacionats amb el maneig de residus nuclears o especials

 • Identificació d’alguns casos-exemples a estudiar (de 3 a 6) de la
  implicació de màfies de crim organitzat en el maneig i tràfic de residus
  nuclears/especials en base a la disponibilitat de sentències judicials o
  altres tipus d’informació proporcionades pel legislatiu i els cossos de
  seguretat

 • Dossier de premsa en els majors diaris nacionals en el tema de crims
  mediambientals relacionats amb el maneig, abocament o tràfic ilegal de residus
  especials i involucració de grups de crim organitzat

De l’estudi es pretenen treure conclusions sobre la realitat
del tràfic il·legal de residus a Itàlia i l’estat espanyol, així com fer
recomanacions per millorar-ne el control.

Els dies 23 i 24 de maig els tres equips de treball tenen una
reunió a Roma per tal d’acabar de definir una mateixa metodologia de treball i
exposar els resultats preliminars de cada equip.

El mes de juny hi ha prevista una altra reunió a Roma amb
funcionaris de la Unió Europea per tal de fer una avaluació preliminar de la
situació actual.

El mes de juliol els diferents equips d’investigació es
reuniran a Catalunya per tal de finalitzar el treball que es presentarà a Roma
el setembre en el marc d’unes jornades sobre criminalitat ambiental.

El GEPEC-EC agrairà qualsevol informació aportada sobre la
implicació del crim organitzat en els delictes ambientals, especialment aquells
que fan referència al transport transfronterer de residus perilosos o
nuclears.

Pe més informació adreceu-vos a:

gepec@gepec.org

Jordi Llop 645 658 681

Marina Ramos 630 860 154

Eugeni Capella 651 968 124