Els partits polítics davant la protecció de Collserola

Penjat el 23 de maig de 2003, per ecologistes

La Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola (PCDC) ha enquestat els partits polítics dels diferents municipis que envolten la Serra de Collserola per demanar-los què faran per a incrementar la protecció del parc de Collserola.

Els partits han respost la nostra demanda i reconeixen l’insuficient marc de protecció actual, els problemes greus d’urbanització creixent al perímetre i a l’interior mateix del Parc, i les greus amenaces que suposarien la construcció de les infrastructures viàries previstes al Pla General Metropolità (PGM). Tanmateix, no tenen les mateixes intencions sobre les actuacions que cal emprendre:

– ICV i ERC responen amb propostes adreçades a una protecció més integral i efectiva de Collserola. En aquesta legislatura PSC, CiU i PP han rebutjat diverses propostes d’ERC i d’ICV per protegir més efectivament la Serra.

– En general CiU proposa que es revisi el PGM – vigent des de fa 27 anys – i que augmenti la protecció del Parc, …però sense desprogramar el Vial de Cornisa, ni el Túnel d’Horta. La PCDC considera que la revisió del PGM ha de ser per incrementar el grau de protecció de Collserola i mai per augmentar les agressions i permetre noves amenaces.

– El PP a Barcelona i a Sant Cugat del Vallès no sembla tenir cap objecció ni proposta sobre les nombroses agressions i amenaces que pateix actualment Collserola; amb tot, es manifesta d’acord amb la creació de la figura de Parc Natural.

– El PSC té el discurs més preocupant atesa la responsabilitat que té en la gestió i protecció del parc des que fou creat l’any 1987. La construcció del túnel d’Horta i, especialment, la urbanització completa del Centre Direccional farà créixer Cerdanyola fins a les portes de Sant Cugat, ocupant tot el territori, tot aïllant la Serra de la plana del Vallès. Aquestes són les principals amenaces sobre Collserola i totes dues son promogudes pel PSC.

El Consorci que teòricament vetlla per la gestió i protecció del parc de Collserola està encapçalat per membres destacats del PSC. La PCDC defensa que la gestió del Consorci de Collserola ha de canviar radicalment, no ha de restar totalment subordinada als interessos polítics i hauria de comptar amb una participació social més vinculant i no simplement consultiva.

Moltes intencions i poques concrecions

La Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola (PCDC) considera molt positivament la resposta manifestada pels diferents partits àmpliament favorable a la nostra proposta de declarar Collserola Parc Natural per aconseguir una protecció efectiva.

Concretament, respecte la proposta de declarar Collserola Parc Natural:

– ICV ho defensa a tots els municipis.
– ERC s’ha declarat explícitament a favor a Barcelona; en altres municipis com Molins de Rei, Sant Just Desvern, … hi troben dificultats per aconseguir-ho.
– CiU se’n declara favorable a Barcelona i a Sant Cugat del Vallès, tot i que des del govern de la Generalitat no ho veuen clar.
– PP se’n declara favorable a Barcelona i Sant Cugat del Vallès, tot i que sense cap concreció.
– El PSC només s’ha manifestat explícitament a favor en el municipi de Barcelona, sense concretar més.

Podeu consultar les respostes de les enquestes recollides dels diferents partits polítics als municipis que formen part del Consorci de Collserola a la pagina web:
http://www.viaverda.dhs.org/enquestaColl_respostes.htmlPlataforma Cívica per la Defensa de Collserola (PCDC)
23 maig 2003