La protecció de Cap Ras al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Penjat el 28 de maig de 2003, per ecologistes

Davant el ja habitual silenci administratiu de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la protecció de la darrera franja litoral lliure d’urbanització de Llançà, Salvem l’Empordà ha portat la resolució d’aquest expedient per via judicial. Després que en data agost del 2002 es presentés un recurs d’alçada a la conselleria, sense cap resposta a dia d’avui, i transcorregut el termini per entrar al contenciós ens hem vist obligats, una vegada més, a demanar a la justícia que resolgui aquest tema.

Cap Ras és una zona que si hi hagués hagut voluntat política es podria haver protegit sense cap tipus d’inconvenient, doncs no hi ha drets adquirits. Quan es va fer la darrera revisió del planejament un ajuntament amb sensibilitat vers el territori hauria desclassificat aquesta zona d’altíssima vàlua ecològica i paisatgística; però la revisió del planejament de Llançà segueix amb la dinàmica urbanitzadora a qualsevol preu; i amb el vist-i-plau i consentiment de la Comissió d’Urbanisme de Girona.

Salvem l’Empordà conjuntament amb la plataforma Salvem Cap Ras seguirà fent actuacions per sensibilitzar a la població que la millor planificació del territori que es pot fer és preservar el paisatge, sinó perdrem el millor reclam pels turistes de la nostra costa. Els tècnics del ram del turisme ja han expressat en diferents estudis que cal un canvi de la dinàmica turística actual; doncs no podem seguir urbanitzant en detriment del paisatge, doncs aquest és el recurs més preuat pels turistes. Però les voluntats polítiques es desentenen i segueixen promovent l’especulació urbanística a qualsevol preu i en clar detriment en contra dels recursos naturals.

SALVEM L’EMPORDÀ