Als ecologistes ens neguen la participació en el procés per definir el Pla Territorial del Camp de Tarragona

Penjat el 16 de juny de 2003, per ecologistes

Ens hem assabentat pels mitjans de comunicació, com sempre
sol passar, que el proper dia 23 de juliol, al Palau de Congressos de Tarragona
s’iniciarà el procés participatiu que ha de servir per definir amb el màxim
consens de tots els agents del territori el Pla Territorial del Camp de
Tarragona. Només hi seran presents alcaldes, regidors, tècnics municipals i
representants de Cambres de Comerç i altres agrupacions econòmiques o
empresarials a més a més dels Secretaris de Política Territorial i de Mobilitat
de la Generalitat de Catalunya, i els Directors Generals de Ports i Transports,
i de Carreteres.

Des del Govern de la Generalitat s’ha fomentat una política
de participació molt restringida en tot allò que parla de planificació
territorial. Per ells, els únics interlocutors i representants de la
societat civil son els alcaldes i representants dels ajuntaments, obviant
així una realitat que existeix (i cada dia més), la pluralitat d’associacionisme
cívic que hi ha al territori. Prou representatiu i amb bagatge
suficient com per tenir-lo en consideració.

Els nostres dirigents polítics, i els alcaldes s’ho han
cregut, s’erigeixen com a portaveus únics d’una societat que normalment sol
estar desinformada intencionadament i a la que se li nega o complica la
participació en la majoria dels procediments de planificació que s’engeguen al
territori. I no volen reconèixer l’ampli ventall associatiu que la societat
civil constitueix per defensar els seus interessos com a ciutadans perquè cada
vegada més és desconfia de la classe política.

Possiblement intenten excloure les veus discordants amb la
“versió oficial” i no donen cabuda a la pluralitat de pensaments i d’opinions
que en definitiva enriqueixen el debat i sens dubte beneficia els acords per
consens.

Si ja de per si, esta prou limitada i complicada la
participació ciutadana en aquests processos, els ecologistes encara ho tenim més
cru. Com que no hem tingut un procés electoral que ens marqui la
representativitat (com per exemple els sindicats), doncs se’ns nega la
interlocució o bé és dona en funció de la discrecionalitat o conveniència del
polític i/o dirigent de torn. I al GEPEC i a la Federació d’Entitats Ecologistes
de Catalunya, per ser com som, se’ns fa el pont i el buit contínuament. I és
cerquen contrapunts i complicitats pagades.

El GEPEC, a les comarques tarragonines tenim un ampli
bagatge en la defensa del patrimoni natural, però també d’una forma continuada i
demostrable aportem criteris i propugnem sol.lucions per minorar o evitar els
impactes que les diverses activitats provoquen al medi natural i ambient de les
nostres comarques. Però la marginació a la que se’ns sotmet ens porta a
la lluita reivindicativa i a la denúncia continuada, perquè no tenim
més remei que actuar contra una política de fets consumats sense poder
dir-hi la nostra a temps. Així per exemple, hem aportat quantitat de
projectes i suggerències als delegats territorials de Medi Ambient, hem demanat
participar en diversos processos (sobretot de planificació) als delegats del
Govern, hem sol.licitat al Consorci del Camp de Tarragona poder assistir a les
sessions de treball (ens ho concedien si pagàvem més de 3.000 euros/any), hem
demanat representació en tots els òrgans i estaments que es creen i que d’una o
altra manera afecten al medi ambient i al medi natural. Els resultats son
decebedors. Normalment obtenim la callada per resposta (en el millor dels
casos). I després ens critiquen de que estem en contra de tot….

Tanmateix, això és reprodueix a nivell de país amb la
Federació d’Entitats Ecologistes de Catalunya (a la qual estem federats) i que
aplega la majoria d’associacions ecologistes amb un ampli treball territorial
reconegut. Per tant, això no pot ser fruit de la casualitat, és més aviat una
estratègia molt ben dissenyada i consentida per gairebé tota la classe política.
Els qui manen i els que estan a la oposició. Hem d’esperar, amb paciència
ecologista, que els temps canviïn.

En referència al Pla Territorial del Camp de
Tarragona, a hores d’ara encara hem de rebre una invitació oficial per a
poder participar en la sessió inicial i poder fer les nostres aportacions als
documents de treball. Per no tenir, ni tenim els documents de treball. Ja hi
estem acostumats amb aquest tarannà, però ens dol.

Pensem que com uns agents socials més, hi tenim cabuda. No
poden únicament planificar el territori aquells sectors que es mouen
exclusivament amb criteris econòmics, polítics i megalòmans. La nostra visió del
territori, la que actua amb criteris d’ecosostenibilitat i conservacionisme,
també s’ha de tenir en compte. Com una més, esta clar. Si no és així, s’actua
malament i parcial i s’obvia una realitat social que cada dia va tenint més pes
i importància. La conservació i preservació del nostre fabulós patrimoni
natural. Tot és tant senzill com que demanem ser-hi per treballar en
positiu.

Reus, 14 de juny de
2003