També portarem el cas del projecte del Parc Samà als tribunals

Penjat el 30 de juny de 2003, per ecologistes

El GEPEC-Ecologistes de Catalunya vol manifestar el seu
suport a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Cambrils, en allò que fa
referència a la possibilitat que porti als tribunals l’aprovació del pla
parcial del Parc Samà de Cambrils que va fer la Generalitat, acció a la que
també ens hi sumaríem.

Segons el director general d’Urbanisme, Joan Llort, la
decisió d’aprovació es va prendre després de rebre informes favorables de cinc
departaments, inclòs el de Medi Ambient, que se suma al de Carreteres, Comerç,
Cultura i l’Agència Catalana de l’Aigua.

Vetaquí doncs que al Govern se li veu la cua. Com és possible
que fessin informes favorables?: