Montsalat: Contaminació per sempre?

Penjat el 3 de juliol de 2003, per ecologistes

Medi Ambient vol permetre que els runams salins del Bages segueixein creixent

La Plataforma Montsalat ha presentat un escrit d’al.legacions contra la proposta que el departament de Medi Ambient està estudiant en relació al Pla de Restauració presentat per les mines de Súria.

Més que un pla de restauració, es tracta d’un programa d’ampliació dels runams existents.

Medi Ambient estudia autoritzar les mines a seguir abocant els seus residus a celobert. Si bé en una primera fase —de cinc anys— els runams només podran créixer en alçada, més endavant es permetrà continuar també el creixement en superfície, ocupant la vall del Fusteret, sota unes certes condicions.

Recurs o residu?

Per a la Plataforma Montsalat, el principal motiu de desacord amb la proposta de Medi Ambient i l’empresa minera és que consideren que les més de 5.000 tones que diàriament s’aboquen al runam de Súria no són pas un residu, sinó un recurs susceptible de ser explotat (tal com es ve fent en un petit runam de Cardona). D’aquesta manera, el programa de restauració parteix del supòsit que els runams s’aniran buidant fins a la seva desaparició.

Per a la Plataforma Montsalat, aquest supòsit és del tot inadmissible, atesa la diferència de ritmes, ja que el creixement és del tot desproporcionat amb l’explotació que se’n pot fer, i amb la proposta actual de Medi Ambient es garanteix la presència dels runams durant com a mínim dos-cents anys més, durant els quals serà difícil d’evitar la salinització de les aigües.

El creixement continuat dels runams farà augmentar la quantitat de sal que es filtra cap al riu Cardener. Segons càlculs fets per Aigües de Barcelona, es pot avaluar que l’aportació subterrània del runam de Súria al Cardener suposa, en l’actualitat, unes 40.000 tones anuals de clorur sòdic. La vigent normativa d’aigua potable (RD 140/2003) estableix un límit en la concentració d’ió clorur de 250 mg Cl/L, impossible d’assolir en les condicions actuals donada la salinització dels recursos.

Per a la Plataforma Montsalat, cal un gir en la política ambiental de la Generalitat en els darrers vint anys, i que des del departament de Medi Ambient s’afrontin amb fermesa els problemes que genera la mineria potàssica del Bages. Durant el segle XXI, el segle de la sostenibilitat, les muntanyes (ja gengantines) de residus no poden seguir creixent.

Plataforma Montsalat (El Bages)
Juliol 2003