El Consell Consultiu de Collserola demana la declaració de l’espai natural de Collserola com a Parc Natural

Penjat el 9 de juliol de 2003, per ecologistes

En la darrera sessió del Consell Consultiu que va tenir lloc el 17 de juny passat es va aprovar que el Consorci de Collserola vetlli perquè assoleixi la figura de protecció de Parc Natural.

La votació va tenir lloc després de múltiples rèpliques per esquivar la votació, basades en considerar prioritari la revisió del PGM —que no té perquè suposar més protecció—, i el PEPCO el qual no dona una suficient protecció pel parc.

A la votació tothom hi va votar a favor excepte:
– President del Consell Consultiu, Sr. Marià Martí Viudes del Consorci del Parc de Collserola.
– Vicepresident del Consell Consultiu, Sr. Ramon Terricabras Maranges de la Diputació de Barcelona.
– Representant de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, Sr. Ramon Sastre.
– Representant de DEPANA, Sra. Maria Valls Biosca.

Els tres primers de la llista es van abstendre per no quedar malament, de bona gana hagueren dit que NO, és el que varen demostrar amb els seus arguments en contra de la votació. DEPANA va argumentar que no tenia prou informació.

El seguent pas és esperar que el Sr. Marià Martí passi aquesta informació al Consell Executiu format per la Diputació, els ajuntaments i l’àrea Metropolitana.

I després ha de passar a l’Assamblea on s’aprovi definitivament.