RECOLLIDA SELECTIVA: NO SÓN TOTS ELS QUE ESTAN NI ESTAN TOTS ELS QUE SÓN

Penjat el 15 de juliol de 2003, per ecologistes

Després de 7
mesos d’espera, la Junta de Residus s’ha dignat per fi a presentar els resultats
de recollida selectiva de l’any 2002. El GEPEC-Ecologistes de
Catalunya tenia la intenció d’efectuar una valoració i una opinió sobre els
resultats obtinguts a les nostres ciutats i a les nostres comarques, però és
difícil efectuar aquest treball amb unes dades tan irreals com les que presenta
la Junta de Residus.

Ja és difícil imaginar com és possible que unes dades
numèriques, de faves comptades, siguin tan difícils d’obtenir i presentar a
l’opinió pública. Però el que resulta més enutjós és que, una vegada més! (així
ho podem constatar després del nostre seguiment d’aquestes dades des de 1994)
les dades presentades no tinguin res a veure amb la realitat d’algunes ciutats i
comarques. L’any passat, per exemple, ja va passar amb les dades de matèria
orgànica de Reus i de Salou. Aquests municipis tenien informatitzades en la base
de dades de consulta pública (d’on treuen la información tots els mitjans de
comunicació) unes dades de recollida de matèria orgànica molt inferiors a les
quantitats reals de matèria orgànica entrats a la Planta de compostatge de
Botarell, dades que el nostre representant al Consorci de la Planta tenia
absolutament verificades a través de les actes oficials. Els nostres
advertiments als respectius ajuntaments no van servir per modificar unes dades
que alteraven de forma ostensible els percentatges de recollida selectiva
orgànica i de recollida selectiva total obtinguts l’any 2001 no sols pels dos
municipis, sinó també per les seves respectives comarques. Errors d’aquest tipus
han estat continus al llarg dels anys, produint en alguns municipis alts i
baixos absurds en la comptabilització d’alguns dels residus de recollida
selectiva.Aquest any
ens trobem una vegada més amb la mateixa història: que no estan tots els que
són! I hem cregut que és urgent advertir-ho als mitjans de comunicació que estan
ja omplint planes de resultats amb les opinions corresponents, sense tenir en
compte els errors produïts. Així resulta que el Baix Camp passa d’una recollida
de vidre de l’any 2001 de 1793 tones a una recollida l’any 2002 de 1215 tones; i
quant al paper, passa de recollir 3867 tones l’any 2001 a recollir tan sols 1453
tones l’any 2002. Però si analitzem amb més detall les dades i passem a
consultar els resultats per municipis ens trobarem amb la sorpresa que Reus té
comptabilitzats 000 kg recollits durant l’any 2002. Mania persecutòria o
incompetència? Passa l’ajuntament de Reus malament les dades a la Junta de
Residus o la Junta de Residus incorpora de forma errònia els resultats que li
envien? Aquests resultats fan baixar en picat les estadístiques del Baix Camp en
relació a les comarques que l’envolten i molt ens temem que, si no hi ha una
pressió important sobre la Junta de Residus, quedaran incorporades en la Base de
Dades per sempre més, amén.


Però quan
diem que “no són tots els que estan”, volem fer constar la falsedat absoluta de
les dades de matèria orgànica d’algun municipi que se les dóna de gran
reciclador, com és el cas de Tarragona. L’any 2002, aquesta ciutat té
comptabilitzades 702,560 tones de matèria orgànica separada i entregada a la
Planta de Compostatge de Botarell, amb l’afegit meritori d’un 10% superior a
l’any anterior. És indignant, absolutament indignant, que Tarragona tingui el
coratge de presentar aquestes dades a la Junta de Residus. Les anàlisis de la
composició de rebuig que es fa a la Planta de Compostatge abans de procedir a la
seva valorització van mostrar durant l’any 2001 que la presumpta matèria
orgànica que procedia del simbòlic barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona
que el senyor Mallol sempre eleva als altars, presentava rebuigs (inorgànics,
envasos, metalls, etc) que anaven entre el 22 % i el 44 % i que feien inviable
el seu ús com a matèria compostable. Però en la darrera reunió del Consorci
realitzada el desembre de 2002, l’informe que es va presentar als seus
integrants ( i en poder del representant del Gepec) presenta dades encara més
esfereïdores: el rebuig dels residus orgànics entregats per Tarragona
oscil·laven entre el 65 % i el 89 % !!!! Aquesta matèria pseudoorgànica -si es
pot dir així o d’alguna manera- és la que Tarragona té comptabilitzada en el seu
haver de recollida selectiva orgànica i total en la base de dades de la Junta de
Residus. I no sols això, sinó que aquesta brossa que Botarell rebutja i deriva
immediatament cap a Incineradora o Abocador es beneficia indirectament de les
subvencions que la recollida selectiva rep per part del Consorci de SIRUSA, com
si el seu destí fos el compost i la reutilització. Una estafa a l’opinió pública
i una estafa econòmica! Val la pena dir, que en la darrera reunió del Consorci
de Botarell es va decidir per unanimitat que Tarragona seria exclosa del
Consorci si no modificava de forma immediata la seva política de recollida
orgànica, que és – a judici del GEPEC-Ecologistes de Catalunya- la més nefasta i
il·legal de totes les comarques de Tarragona. Podem assegurar que farem tot el
possible perquè aquesta expulsió es realitzi el més aviat possible.


Reus, 15 de
juliol de 2003