S’estan projectant dos camps de golf al terme municipal de l’Aldea

Penjat el 18 de juliol de 2003, per ecologistes

Ens hem assabentat que al terme
municipal de l’Aldea s’estan projectant dos camps de golf, per dos empreses
diferents.

Dins del mes de juliol, una empresa ha comprat la finca de Vinaxarrop
i l’atra ha comprat una part de la finca del Capità. Són dos actuacions
contemplades a les Normes Subsidiàries de l’Aldea com a sòl urbanitzable no
programat, segons la llei antiga, i que en aquests moments estan preparant ja el
Pla Parcial.Ens preocupa aquesta actuació per la
problemàtica que comporta la implantació de camps de golf al territori ja que
repercuteixen bàsicament en un exgerat consúm d’aigua i en una forta especulació
urbanística, dos problemes que comporten uns forts impactes
ambientals.


Sol.licitarem a l’Ajuntament de l’Aldea tota
la informació sobre aquest afer advertint-lo de la problemàtica dels camps de
golf i demanarem que s’aturi el projecte ara que encara s’hi és a temps i
esta en fasse de redacció.


Considerem que és un atemptat i una agressió
al moviment cívic i social que reivindica a les Terres de l’Ebre una NOVA
CULTURA DE L’AIGUA.


Reus,
18-07-03